savjetgradonacelnika

Savjet gradonačelnika Prijestonice Cetinje tijelo je koje broji najmanje sedam članova koji se određuju iz reda istaknutih i uglednih naučnih radnika, univerzitetskih profesora, umjetnika, privrednika i drugih lica koja su svojim stvaralaštvom dali značajan doprinos razvoju Prijestonice Cetinje.

Pored razmatranja pitanja od interesa za razvoj Prijestonice, Savjet daje prijedloge, sugestije, mišljenja i inicijative gradonačelniku, kao smjernice u vršenju poslova iz njegove nadležnosti.

Savjet gradonačelnika Prijestonice Cetinje uspostavljen je 10. oktobra 2013, usvajanjem Odluke o obrazovanju Savjeta gradonačelnika.

Članovi Savjeta gradonačelnika u aktuelnog mandatu utvrđeni su 18. oktobra 2013. godine, Odlukom o imenovanju članova Savjeta gradonačelnika, a konstitutivna sjednica pomenutog tijela održana je 13. februara 2014. godine.

Članovi Savjeta gradonačelnika Prijestonice Cetinje:

prof. dr Radovan RADONJIĆ
Dimitrije POPOVIĆ
Aleksandar Saša ČILIKOV
Marko ŠPADIJER
dr Momčilo OTAŠEVIĆ
prof. dr Mladen ULIĆEVIĆ
Anđe KAPIČIĆ
Svetislav Pule VUJOVIĆ
prof. dr Dragan HAJDUKOVIĆ
Jelena ĐUROVIĆ
Branko MARTINOVIĆ