Adresa: Bajova 2 (kancelarije 09, 10, 100, 101, 126, 127)
Telefon: 041 231 739
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Direktor:

Nikola RADOVIĆ
Telefon: 067 601 238
E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Služba za zajedničke poslove i informacioni sistem bavi se održavanjem objekata, njihovim obezbjeđenjem i zaštitom, održavanjem službenih vozila, javnim nabavkama, pružanjem ugostiteljskih usluga za organe i službe kao i nabavkom opreme i održavanjem informacionog sistema Prijestonice Cetinje. 

Riječ je o poslovima u vezi sa tekućim i investicionim održavanjem objekata u kojima djeluju organi gradske uprave, mjesne kancelarije i mjesne zajednice, te njihovim obezbjeđenjem i zaštitom. Služba za zajedničke poslove i informacioni sistem bavi se i osiguranjem služnenika i imovine Prijestonice Cetinje, javnim nabavkama i realizacijom odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja, osim za stanove dodijeljene licima u stanju socijalne potrebe.

U nadležnost Službe spadaju i portirski poslovi, aktivnosti koje se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila, pomoćno – tehnički poslovi u vezi za upotrebom i zaštitom simbola Prijestonice Cetinje, poslovi pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe, kopiranje i povezivanje štampanih materijala, održavanje higijene službenih prostorija, realizacija odredbi Uputstva o postupanju organa gradske uprave sa građanima, priprema informativnih i drugih stručnih materijala u vezi sa poslovima iz nadležnosti Službe, te poslovi vezani za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga.

Pomenuta Služba organizuje funkcionisanje službe informatike za gradonačelnika Prijestonice Cetinje, organe gradske uprave, Skupštinu Prijestonice Cetinje, javna preduzeća i ustanove, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema. Odjeljenje za informacioni sistem izrađuje plan, predlaže i organizuje uvođenje novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema.

Poslovi javnih nabavki vrše se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.
Odluke o javnim nabavkama dostupne su u elektronskoj formi na stranici JAVNE NABAVKE.

Telefon / fax: 041 232 373
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

U okviru Službe za zajedničke poslove i informacioni sistem Prijestonice Cetinje, djeluje jedno odjeljenje:

Odjeljenje za informacioni sistem

Odjeljenje za informacioni sistem djeluje u sklopu Službe za zajedničke poslove i informacioni sistem Prijestonice Cetinje. Među nadležnosti Odjeljenja spada kontrola funkcionisanja automatizovane obrade podataka, preduzimanje mjera u pravcu poboljšanja efikasnosti informacionog sistema u cjelini i djelovima, te izrada projekata i automatizacija poslova u javnim preduzećima i ustanovama.

Odjeljenje za informacioni sistem izrađuje i realizuje planove obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema i planove za opremanje, a istovremeno, stara se o nabavci opreme i o održavanju računarske i mrežne opreme, te računarskih mreža i razmjeni podataka sa njima. Odjeljenje organizuje i realizuje mjere u pravcu zaštite podataka u računarskoj mreži, obavlja poslove kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa uprave i stara se o vođenju i ažuriranju zvanične internet prezentacije Prijestonice Cetinje.