srijeda, 13 septembar 2017 16:56

Saopštenje povodom ekološkog akcidenta na Ponoru

Nakon poziva građana da se na lokaciji Ponor na Cetinju izlila veća količina mazuta, nadležne službe Prijestonice odmah su izašle su na teren i pokrenule aktivnosti u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja. Tim povodom, Prijestonica Cetinje obraća je javnosti sledećim saopštenjem:

Nakon saznanja o ekološkom akcidentu koji se dogodio na lokaciji Ponor na Cetinju na kojoj se izlila, veća količina kako se pretpostavlja mazuta, na teren su izašli predstavnici Komunalne policije, Sekretarijata za održivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje i Vodovoda i kanalizacije Cetinje, koji su sačinili zabilješku o stanju viđenom na terenu, nakon čega je pozvana Ekološka inspekcija da se izvrši inspekcijski uviđaj.

Ekološka inspekcija je utvrdila da se radi o većoj količini pretpostavlja se mazuta, a nakon analiza precizno će se znati o kojoj materiji je riječ. Takođe, Ekološka inspekcija je obišla moguće ispustivače ove materije i utvrdila da materija u kanalizacioni sistem nije mogla doći iz kotlarnice zgrade Prijestonice, Doma zdravlja i Bolnice koji su istom sistemu. U toku je obilazak ostalih kotlarnica sa teritorije Prijestonice u cilju uzimanja i tih uzorka.

Uzorci ekološke inspekcije će se uputiuti u Centar za ekotoksikologiju u Podgorici i utvrdiće se vrsta izlivene materije. Takođe, na terenu oko Ponora je i ovlašćena firma koja je uzokovala izlivenu materiju i pristupila hitnoj sanaciji obzirom da se radi o većoj površini u okolini sve u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi izlivene materije.

Prijestonica Cetinje će pokrenuti krivičnu prijavu protiv NN lica kako bi se utvrdio počinilac ovog djela, jer postoji sumnja da je materija preko slobodnih šahtova mogla biti unijeta u kanalizacioni sistem.

Takođe, Prijestonica Cetinje najoštrije osuđuje ovaj vandalski i nerazuman čin prema prirodi i životnoj sredini i zahtijeva od nadležnih državnih organa da pronađu počinioce i iste kazne, jer smatramo da se radi o aktivnosti koja ne smije proći nekažnjeno.