Sastav Skupštine Prijestonice Cetinje čine 33 odbornika. Članove gradskog parlamenta na lokalnim izborima biraju građani Prijestonice Cetinje sa stečenim pravom glasa, i to svake četvrte godine. Aktuelni saziv Skupštine Prijestonice Cetinje konstituisan je 12. decembra 2013. godine, odnosno nakon izbora održanih 16. novembra.

 

U aktuelnom sazivu, najviše odbornika ima Demokratska partija socijalista (19), a u gradskom parlamentu zastupljeni su i Socijaldemokratska partija (5), Pozitivna Crna Gora (5), Građanski front (3) i Socijalistička narodna partija (1).

 

U nastavku, slijedi lista odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje:

Demokratska partija socijalista

dr Milovan JANKOVIĆ
Momčilo JOVANOVIĆ
Novka MILOŠEVIĆ
Jovan MARTINOVIĆ
Ana NIKOLIĆ
Duško MIJANOVIĆ
Rajko MIJUŠKOVIĆ
dr Peđa MILOŠEVIĆ
Vesna MIRANOVIĆ
Nina NOVALIĆ
dr Ana PAVIĆEVIĆ
Vesko PEJOVIĆ
Vuko PERIŠIĆ

Nada OTAŠEVIĆ

Jelena RADOIČIĆ
Borislav PRAVILOVIĆ
Boris PRLJA
prim. dr Milutin VUKIĆ
dr Nenad - Dragan VUŠUROVIĆ

Socijaldemokratska partija

Nikola ĐURAŠKOVIĆ
dr Ivan GAZIVODA

mr Ivan KUSOVAC

Mirko STANIĆ
Vesna TOMANOVIĆ

Pozitivna Crna Gora

dr Mihailo BABOVIĆ
mr Dragan CVETKOVIĆ
Marko VUJOVIĆ
Zorica MARTINOVIĆ
Jelena MILOŠEVIĆ

Građanski front

Nikola LATKOVIĆ

Dragica RADUSINOVIĆ
Božidar IVANOVIĆ

Socijalistička narodna partija

Slobodan ČAVOR