VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE SKUPŠTINE PRIJESTONICE >>>

28/01/2018: OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVAK SJEDNICE

28/01/2018: Odluka o izboru predsjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

28/01/2018: Odluka o prestanku mandata predsjednika Skupštine Prijestonice Cetinje

22/12/2017: DNEVNI RED ZA KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

11/12/2017: EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA U 2017. GODINI

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/11/2017: Odluka o donošenju Elaborata o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/11/2017: ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA KATUNSKE NAHIJE

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Marković Budimira izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "Luke Ivaniševica" S-32 u Cetinju

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Jovanović Velimira izvrši upis prava svojine u naselju "Luke Ivaniševića" S-32 u Cetinju

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Vujović Olgu izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "Đura Petrovića" u Cetinju

01/11/2017: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Vuković Srđanu

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vujić Slobodanu

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Kasnecović Stanki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vulaš Branki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vučković Dušanki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Krivokapić Petru

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Ražnatović Bosiljki

01/11/2017: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja Spomen-ploče Nikoli Lekiću

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja Spomen-biste Jovanu M. Vučkoviću

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu "Park pjesnika"

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem statusa Spomeniku borcima i civilnim žrtvama fudbalerima i sportskim radnicima poginulim za slobodu u NOB-u 1941-1945. godine

01/11/2017: Odluka o razrješenju zamjenice predsjednice Izborne komisije Prijestonice

01/11/2017: Odluka o imenovanju zamjenice predsjednice Izborne komisije Prijestonice

01/11/2017: Odluka o kupovini nepokretnosti

01/11/2017: Odluka o razmjeni nepokretnosti

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Nikolić Zorki

01/11/2017: DNEVNI RED DOPUNA TAČAKA ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

23/10/2017: DNEVNI RED ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

25/09/2017: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

25/09/2017: Odluka o konstituisanju Senata Prijestonice

25/09/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o prijedlogu godišnjeg Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

25/09/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

2509/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. "Parking servis i održavanje objekata" Cetinje

25/09/2017: Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustanovljavanju lične službenosti-prava upotrebe stanova u objektu na UP 78, blok 2, zona B2, Izmjene i dopune DUP-a "Aerodrom"

25/09/2017: Odluka o utvrđivanju namjene nepokretnosti na kat. parceli br.1346-2 br. zgrade 1 iz lista nepokretnosti br. 3450 KO Cetinje I

25/09/2017: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Pejaković Draganu

25/09/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

25/09/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

25/09/2017: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

25/09/2017: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

25/09/2017: Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje

21/09/2017: DNEVNI RED ZA XXXI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

31/07/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODUSTAJANJE OD PRAVA NA ŽALBU NA DJELIMIČNU PRESUDU PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI POSL. BR. P. 492/16

31/07/2017: ODLUKA O UČEŠĆU PRIJESTONICE U IZDRADNJI OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA ZA POTREBE UDRUŽENJA PENZIONERA CETINJE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI SINDIKATU UPRAVE POLICIJE CRNE GORE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI SINDIKATU KULTURE CRNE GORE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA ĐURĐIĆ IVANA

31/07/2017: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU OTKUPA STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE PRIJESTONICA CETINJE

31/07/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI PRIJESTONICE CETINJE

31/07/2017: Odluka o sticanju prava svojine na nepokretnosti u K.O. Velestovo

31/07/2017: Odluka o usvajanju Akcionog plana za lica smanjene pokretljivosti u Prijestonici Cetinje

31/07/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

31/07/2017: Odluka o imenovanju direktorice - JU BIBLIOTEKA NJEGOŠ

31/07/2017: Odluka o imenovanju Odbora direktora D.O.O. Parking servis i održavanje objekata Cetinje

31/07/2017: ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA KATUNSKE NAHIJE

31/07/2017: ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA RIJEČKE NAHIJE

31/07/2017: Odluka o razrješenju člana odbora direktora D.O.O. Sportski centar Cetinje

31/07/2017: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora D.O.O. Sportski centar Cetinje

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG ČLANA U ODBORU ZA STATUT I PROPISE

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU JENDOG ČLANA ODBORA ZA STATUT I PROPISE

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA U ODBORU ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJENDICE ODBORA ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA U SAVJETU ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

31/07/2017: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za seosko područje

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

25/07/2017: DNEVNI RED ZA XXX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

11/07/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI 3

26/06/2017: Odluka o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis i održavanje objekata" Cetinje

26/06/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2016. godinu

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Komunalno" Cetinje za 2016. godinu

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Sportski centar Cetinje" za 2016. godinu

26/06/2017: OPŠTI PLAN ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA PRIJESTONICU ZA PERIOD OD 2018-2023. GODINE

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2016. godinu

26/06/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI 2

20/06/2017: IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

20/06/2017: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU GRADONAČELNIKA ZA 2016. GODINU

20/06/2017: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O PRESTANKU MANDATA GLAVNOG ADMINISTRATORA PRIJESTONICE

20/06/2017: ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKTKA REKONSTRUKCIJE FUDBALSKOG STADIONA NA URBANISTIČKOJ PARCELI 2-1B U OKVIRU DUP-A ZONA SPORTA CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM MUDREŠA VASKU

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI DA SE NA LJEŠKOVIĆ DANILA IZVRŠI UPIS PRAVA SVOJINE NA STANU U NASELJU LUKE IVANIŠEVIĆA U CETINJU

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJESTONICE CETINJE

20/06/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijeki plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU JEVNE USTANOVE NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI ZA 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA DOO SPORTSKI CENTAR CETINJE

12/06/2017: DNEVNI RED ZA XXIX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

26/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI/1

03/04/2017: Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2017.-2021. godine

03/04/2017: Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Prijestonice Cetinje

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija- Cetinje" za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. "Sportski centar Cetinje" sa finansijskim planom za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Komunalno Cetinje" za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni Statuta DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju poslova DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Radunović Labuda izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "IV jul" u Cetinju

03/04/2017: Odluka o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje

03/04/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

03/04/2017: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u valorizaciji građevinskog zemljišta kroz zajedničku izgradnju stambeno-poslovnog objekta u formi javno-privatnog partnerstva

03/04/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o zdrastvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

03/04/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2016. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/04/2017: Rješenje o razrješenju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

03/04/2017: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

03/04/2017: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

03/04/2017: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

03/04/2017: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

03/04/2017: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

03/04/2017: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

23/03/2017: DNEVNI RED ZA XXVIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

01/03/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/03/2017: Odluka o dopunama Odluke o obrazovanju Službe Skupštine

01/03/2017: Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera "Radio i televizija Cetinje"

01/03/2017: Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

01/03/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove narodna biblioteka i čitaonica Njegoš

01/03/2017: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica u Prijestonici

01/03/2017: ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI

27/02/2017: DNEVNI RED ZA XXVII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

31/12/2016: EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA U 2016. GODINI

29/12/2016: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2016: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2017. GODINE

29/12/2016: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

29/12/2016: Odluka o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o obrazovanju Službe Skupštine

29/12/2016: Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine

29/12/2016: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Savezu sindikata Crne Gore - Opštinskom sindikalnom povjereništvu Cetinje bez naknade

29/12/2016: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora NVO UBNOR i antifašista Prijestonice Cetinje bez naknade

29/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti da se na Perunović Slavku izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "IV Jul"

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Popović Marku i Popović Niku

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku radi dokompletiranja UP 68

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku radi dokompletiranja UP 70

29/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2015. godinu

29/12/2016: Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016-2020. godine

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju na području Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju fekalnih voda sa područja grada

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sakupljanju i odvođenju atmosferskih voda sa područja grada

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2015. godinu DOO "Sportski centar Cetinje"

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje za 2015-2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji aktivnosti po pitanju omladinske politike na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju poljoprivrede na području Prijestonice za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

29/12/2016: Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za izbor i imenovanja

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

20/12/2016: DNEVNI RED ZA XXVI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o prestanku mandata zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/12/2016: Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Osnovnom sudu u Cetinju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju

01/12/2016: Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti Udruženju penzionera Cetinje

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mijailović Ljubici

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku

01/12/2016: Odluka o ustupanju dijela potraživanja Janković Ljiljani iz Cetinja prilikom isplate potraživanja Prijestonice Cetinje prema stečajnom dužniku "Elektrodistibucija Obod" AD u stečaju

01/12/2016: Odluka o osnivanju muškog košarkaskog kluba "Lovćen 1947"

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

23/11/2016: DNEVNI RED ZA XXV SJENICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

08/11/2016: LISTA BLAGOVREMENOG I POTPUNOG PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA "RADIO-TELEVIZIJE CETINJE"

03/10/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

28/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16-UPI3

28/09/2016: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu Nagrade "13. novembar"

15/09/2016: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta "Radio i televizije Cetinje"

15/09/2016: Javni poziv - Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

08/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16-UPI4

07/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16-UPI2

30/08/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Gradonačelnika za 2015. godinu

30/08/2016: Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade "13. NOVEMBAR"

30/08/2016: Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

30/08/2016: Rješenje o razrješenje jedne članice Odbora za Statut i propise

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za Statut i propise

30/08/2016: Rješenje o razrješenju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

30/08/2016: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

30/08/2016: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

30/08/2016: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

30/08/2016: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

30/08/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

30/08/2016: Odluka o razrješenju jednog člana Izborne komisije Prijestonice

30/08/2016: Odluka o imenovanju jednog člana Izborne komisije Prijestonice

30/08/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora D.O.O. "Komunalno" Cetinje

30/08/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora D.O.O. "Komunalno" Cetinje

30/08/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2016. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

30/08/2016: Odluka o usvajanju Plana za zaštitu i spašavanje od poplava za teritoriju Prijestonice Cetinje

30/08/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i komunalnom uređenju grada

30/08/2016: Odluka o izmjenama Odluke o pijacama

30/08/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada D.O.O. "Komunalno" Cetinje za 2016. godinu

30/08/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu D.O.O. "Komunalno" Cetinje za 2015. godinu

30/08/2016: Odluka o davanju ovlašćenja za davanje saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole na investitora D.O.O. "Prima car" Cetinje

30/08/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva na terotoriji Prijestonice Cetinje

23/08/2016: DNEVNI RED ZA XXIV SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

01/06/2016: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

01/06/2016: Odluka o zaradama lokalnih funkcionera

01/06/2016: Odluka o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora D.O.O Komunalno Cetinje o kreditnom zaduženju

01/06/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Nenezić Božidaru

01/06/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Sulejman Hočku

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti da se na Obradović Stanka izvrši upis prava svojine na stanu u ulici Njegoševoj u Cetinju

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2016. godinu

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2016. godinu

01/06/2016: Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period od 2016. do 2020. godine

01/06/2016: Odluka o usvajanju Plana za zaštitu i spašavanje od požara za teritoriju Prijestonice Cetinje

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/06/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2015. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje Glavnog administratora Prijestonice Cetinje zbog isteka mandata

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Glavnog administratora Prijestonice Cetinje

01/06/2016: Oduka o razrješenju člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

26/05/2016: DNEVNI RED ZA XXIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

02/04/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije 2016. godine

31/03/2016: Odluka o razrješenju četiri člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o imenovanju četiri člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o razrješenju dva člana Odbora direktora d.o.o. "Sportski centar - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o imenovanju dva člana Odbora direktora d.o.o. "Sportski centar - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2016. godine

31/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju

31/03/2016: ODLUKA O BRATIMLJENJU PRIJESTONICE CETINJE I GRADA GAETE

31/03/2016: Odluka o učešću Prijestonice u suosnivanju Bilijar kluba “Biljarda” Cetinje

31/03/2016: Odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete d.o.o. "Komunalno" Cetinje

31/03/2016: Odluka o imenovanju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU ETIČKE KOMISJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE ZA 2015. GODINU

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU SANACIONOG PLANA ZA PREVAZILAŽENJE FINANSIJSKIH TEŠKOĆA PRIJESTONICE

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O ZDRAVSTVENIM USLUGAMA NA TERITORIJI PRIJESTONICE ZA 2015. GODINU

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA TERITORIJI PRIJESTONICE

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STANJU I PROBLEMIMA U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE

22/03/2016: DNEVNI RED ZA XXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

01/03/2016: ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIJESTONICE

01/03/2016: Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova II saziva Senata Prijestonice

01/03/2016: Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije „Ravil“ sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

01/03/2016: Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Cetinje“

01/03/2016: Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

01/03/2016: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan za 2016. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2016. godinu DOO „Sportski centar Cetinje“

01/03/2016: Odluka o razrješenju Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

01/03/2016: Odluka o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa JU Dnevni centar Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja JU Dnevni centar Cetinje

01/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU UREĐENJA PROSTORA ZA 2015. GODINU

01/03/2016: IZVJEŠTAJ O STANJU UREĐENJA PROSTORA ZA 2015. GODINU

01/03/2016: Odluka o davanju ovlašćenja za pokretanje postupka i realizaciju uklanjanja objekta na kat. parceli br.45691 KO Cetinje i DUP "Gruda-Donje polje" Cetinje

17/02/2016: DNEVNI RED ZA XXI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

27/01/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16 UP1

22/01/2016: JEDINSTVENA LISTA KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA SAVJETA ZA SARADNJU LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

22/01/2016: LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

19/01/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

15/01/2016: JAVNI POZIV ZA NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIJESTONICE ZA 2016. GODINU

30/12/2015: EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA U 2015. GODINI

29/12/2015: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

29/12/2015: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan prihoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan rashoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - raspodjela po potrošačkim jedinicama

29/12/2015: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2016. GODINE

29/12/2015: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2015: Odluka o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2015: Odluka o pristupanju Prijestonice Cetinje Jadransko-jonskoj Euroregiji

29/12/2015: Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti za upis promjena i usklađivanje opštih akata Rukometnog kluba "Lovcen" Cetinje

29/12/2015: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. "Montenegro Modern Shoes" u stečaju

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću" Komunalno" Cetinje

29/12/2015: ODLUKA O O ZATVARANJU NESANITARNOG ODLAGALIŠTA OTPADA "VRTIJELJKA"

29/12/2015: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU IMOVINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o imenovanju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

29/12/2015: Odluka o porezu na nepokretnosti

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom poručju Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju izvještaja o implementaciji aktivnosti Lokalnog plana akcije za mlade u Prijestonici Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

24/12/2015: Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

24/12/2015: LISTA BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA "RADIO I TELEVIZIJE CETINJE"

23/12/2015: DNEVNI RED ZA XX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

24/11/2015: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

06/11/2015: Odluka o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa između Prijestonice Cetinje i Vujović Sava Milutina

06/11/2015: Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Prijestonice

03/11/2015: DNEVNI RED ZA XIX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

26/10/2015: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

26/10/2015: Odluka o naseljima i granicama naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/10/2015: Odluka o utvrđivanju visine otpremnine zaspolenih u organima i službama lokalne uprave, službama lokalne samouprave i javnim službama čiji je osnivač Prijestonica

26/10/2015: Odluka o izmjeni i doradi spomen – obilježja spomenika na Ljubotinju

26/10/2015: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PODIZANJA SPOMEN-OBILJEŽJA NA TERITORIJI CETINJE ZA 2015. GODINU

26/10/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“

26/10/2015: Odluka o produženju korišćenja i upravljanja na nepokretnosti u KO Cetinje i Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

26/10/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere za 2014. godinu

26/10/2015: Odluka o o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Sportski centar Cetinje“

26/10/2015: Odluka o o imenovanju člana Odbora direktora DOO „Sportski centar Cetinje“

26/10/2015: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. „Montenegro Modern Shoes“ u stečaju

26/10/2015: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje članova Savjeta "Radio-televizije Cetinje"

26/10/2015: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

23/10/2015: DNEVNI RED ZA XVIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

31/07/2015: Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Prijestonice

31/07/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Gradonačelnika Prijestonice za 2014. godinu

31/07/2015: ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA I URBANISTIČKOG PROJEKTA "ISTORIJSKO JEZGRO" CETINJE SA STRATEŠKOM PROCJENOM UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

31/07/2015: Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Bajice"

31/07/2015: Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Humci"

31/07/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Aneksa Ugovora o prodaji nepokretnosti UZZ br.181/2014

31/07/2015: PROGRAM PODIZANJA SPOMEN - OBILJEŽJA NA TERITORIJI PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

31/07/2015: ODLUKA O DAVANJU NA UPRAVLJANJE DOO "SPORSTKOM CENTRU CETINJE" NEPOKRETNOSTI U KO CETINJE I

31/07/2015: ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

31/07/2015: Odluka o razrješenju jednog člana Izborne komisije Prijestonice - Radmile Drašković

31/07/2015: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice - Nikole Popovića

31/07/2015: Odluka o imenovanju jednog člana Izborne komisije Prijestonice - Nikole Popovića

31/07/2015: Odluka o imenovanju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice - Ivane Martinović

31/07/2015: Rješenje o izmjeni Rješenja o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati sklapanju braka

30/07/2015: DNEVNI RED ZA XVII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

07/07/2015: RJEŠENJE  O ODBIJANJU ZAHTJEVA MANSU UP2

07/07/2015: DOPIS AGENCIJI ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA 02-030/15- UP2

29/05/2015: DNEVNI RED ZA XVI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

29/05/2015: ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2014. GODINU

29/05/2015: Odluka o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, način naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

29/05/2015: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama

29/05/2015: Odluka da je Prijestonica Cetinje suosnivač Ženskog košarkaškog kluba "Lovćen"

29/05/2015: Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2015. godinu

29/05/2015: Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

29/05/2015: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mijušković Ivanu

29/05/2015: Program uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JP "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2014. godinu

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javnog komunalnog preduzeća Cetinje za 2014. godinu

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JP "Sportski centar" Cetinje za 2014. godinu

29/05/2015: Rješenje o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

29/05/2015: Rješenje o razrješenju direktora društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u toku 2014. godine

29/05/2015: Rješenje o razrješenju tri člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/05/2015: Rješenje o imenovanju tri člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/05/2015: Rješenje o razrješenju dva člana Odbora za izbor i imenovanja

29/05/2015: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za izbor i imenovanja

29/05/2015: Rješenje o razrješenju predsjednika i jednog člana Savjeta za rodnu ravnopravnost

29/05/2015: Rješenje o imenovanju predsjednika i jednog člana Savjeta za rodnu ravnopravnost

29/05/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za statut i propise

29/05/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za statut i propise

29/05/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za finansije i privredni razvoj

29/05/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za finansije i privredni razvoj

29/05/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za planiranje i uređenje prostora

29/05/2015: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za planiranje i uređenje prostora

29/05/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za zaštitu životne sredine

29/05/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za zaštitu životne sredine

29/05/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

29/05/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

29/05/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Informacije o zdavstvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2014. godinu

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2014. godinu

Izvještaj o stanju uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2014.godinu

EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA ZA 2014. GODINU

15/05/2015: Odluka o kreditnom zaduženju Prijestonice

13/05/2015: DNEVNI RED ZA XV SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

02/04/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama

02/03/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2015. godinu

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Bokovo

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Dobrska Župa

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Dobrsko selo

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Rijeka Crnojevića

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Gornji Ceklin

02/03/2015: Odluka o davanju saglasnosti na plan rada i finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja za 2014. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

02/03/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za Statut i propise

02/03/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za Statit i propise 

02/03/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

02/03/2015: Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

02/03/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2014. godinu

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2014. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju  Finansijskog izvještaja za 2014. godinu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa rada za 2014. godinu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici 

02/03/2015: Odluka o bratimljenju Cetinja i Mađagaja

02/03/2015: Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO "Komunalno" Cetinje

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Stari Grad

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Bajice

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Dodoši

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Ljubotinjsko Građanska

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Drušići

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Gruda Donje Polje

02/03/2015: DNEVNI RED ZA XIV SJEDNICU SKUPŠTINE

29/12/2014: Odluka o budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o saglasnosti Finansijskog plana JU Dnevni centar za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka na Program rada JU NBČ Njegoš za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka na Finansijski plan JU NBČ Njegoš za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju statusa spomen - obilježja spomen - bisti Petra II Petrovića Njegoša

29/12/2014: Odluka o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju izvještaja o ustanovljenoj imovini Prijestonice Cetinje

29/12/2014: DNEVNI RED ZA XIII SJEDNICU SKUPŠTINE

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: 2015 - Raspodjela po potrošačkim jedinicama (2)

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o implementaciji dijela aktivnosti Loklanog akcionog plana za djecu u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u vodoprivredi na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije i implementaciji dijela aktivnosti Loklanog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice 2014. godina

29/12/2014: Program rada Skupštine za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na upis promjena i usklađivanje opštih akata Fudbalskog kluba "Lovćen" Cetinje

29/12/2014: Odluka o utvrđivanju Sporazuma o saradnji sa nevladinim organizacijama

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JKP za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Programa rada JU Dnevni centar za 2015. godinu

27/11/2014: Odluka o davanju saglasnosti o izmjenama i dopunama Statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš"

27/11/2014: Odluka o izmjenama Odluke o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

27/11/2014: Odluka o utvrđivanju nacrta Odluke o izmjenama Statuta Prijestonice Cetinje

31/10/2014: Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

31/10/2014: Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

31/10/2014: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata

31/10/2014: Odluka o donošenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije / razvoj lokalnih socijalnih usluga-servisa Prijestonice Cetinje 2013 - 2017. godina

31/10/2014: Odluka o davanju nepokretnosti - stambenog prostora na korišćenje bez nadoknade

31/10/2014: Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Kapičić Vasiliju

31/10/2014: Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju nepokretnosti na korišćenje

31/10/2014: Odluka o prenosu prava raspolaganja nepokretnostima bez nadoknade u KO "Cetinje I"

31/10/2014: Program podizanja spomen - obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje

31/10/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija Cetinje"

31/10/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno Cetinje"

31/10/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

31/10/2014: Odluka o pristupanju izmjena Statuta Prijestonice Cetinje

26/08/2014: Odluka o dopuni Odluke o opštinskim nekategorisanim putevima

26/08/2014: Odluka o bratimljenju Prijestonice Cetinje i Grada Montobana

26/08/2014: Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju direktora d.o.o. "Sportski centar" Cetinje

26/08/2014: Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju odbora direktora d.o.o. "Komunalno" Cetinje

26/08/2014: Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Cetinje

31/07/2014: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

31/07/2014: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Cetinje

31/07/2014: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno" Cetinje

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Bata"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Čevo"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Ćeklići"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Gornji Ceklin"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Konak"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Kosijeri"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Ljubotinjsko - građanska"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Nova varoš"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Njeguši"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Rvaši"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Štitari"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Trešnjevo"

31/07/2014: Odluka o davanju saglasnosti na odluku o osnivanju Mjesne zajednice "Ubli"

31/07/2014: Odluka o ustupanju gradske tržnice na upravljanje i održavanje Javnom komunalnom preduzeću - Cetinje

30/06/2014: Odluka o kupovini nepokretnosti - stambenog prostora

30/06/2014: Zaključak o prihvatanju izvještaja d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" za 2013. godinu 

30/06/2014: Zaključak o prihvatanju izvještaja o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

30/06/2014: Izvještaj o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

06/06/2014: Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Prijestonice Cetinje

06/06/2014: Odluka o davanju nepokretnosti u KO "Cetinje I" na upravljanje d.o.o. "Vodovod i kanalizacija"

30/05/2014: Zaključak o prihvatanju izvještaja o ustanovljenoj evidenciji imovine Prijestonice na dan 31.03.2014. godine

30/05/2014: Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" za 2014. godinu

30/05/2014: Odluka o davanju saglasnosti na program rada JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" za 2014. godinu

30/05/2014: Zaključak o prihvatanju izvještaja o radu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" za 2013. godinu 

30/05/2014: Odluka o utvrđivanju cijene zakupa poslovnog prostora u zgradi Prijestonice Cetinje

30/05/2014: Odluka o prenosu prava i obaveza Prijestonice iz Ugovora o javno - privatnom partnerstvu UZZ broj 135/2014

30/05/2014: Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje

30/05/2014: Završni račun - realizacija prihoda

30/05/2014: Završni račun - ostvarenje rashoda po potrošačkim jedinicama

30/05/2014: Završni račun - ostvarenje rashoda

30/05/2014: Odluka o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup građevinskog zemljišta

01/04/2014: Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mudreša Vasku

01/04/2014: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Gagović Arseniju i Gagović Predragu

01/04/2014: Izvještaj o stanju u oblasti uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju  Informacije o zdravstvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o rodnoj ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JP„Sportski centar Cetinje“ za 2013. godinu

01/04/2014: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

01/04/2014: Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Izborne komisije Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Izborne komisije Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju člana  Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

01/04/2014: Odluka o donošenju Lokalnog energetskog plana Prijestonice Cetinje za period od 2014 – 2024. godine

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ - Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog komunalnog preduzeća Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Sportski centar Cetinje“ sa finansijskim planom za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje za 2014. godinu

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – raspodjela po potrošačkim jedinicama

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – plan rashoda

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – plan prihoda

27/03/2014: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2014. godinu

03/02/2014: Odluka o stavljanju van snage Odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje JKPetinje nepokretnosti u KO Cetinje I i Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje JKP Cetinje nepokretnosti u KO Cetinje I

03/02/2014: Odluka o prodaji nepokretnosti javnim nadmetanjem urbanističke parcele UP8-3D-

03/02/2014: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Ivanišević Miodragu

03/02/2014: Odluka o kupovini nepokretnosti

03/02/2014: Rješenje o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati sklapanju braka

03/02/2014: Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje

03/02/2014: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Cetinje

03/02/2014: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija - Cetinje“

03/02/2014: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar Cetinje“

30/12/2013: Odluka o privremenom finansiranju potreba Budžeta Prijestonice Cetinje za period od 1. januara do 31. marta 2014. godine

30/12/2013: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Savjeta za razvoj seoskog područja

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Savjeta za prevenciju bolesti zavisnosti

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Odbora za Statut i propise Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Odbora za finansije i privredni razvoj Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Rješenje o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselje ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

26/12/2013: Odluka o imenovanju sekretara Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Odluka o izboru gradonačelnika Prijestonice Cetinje

26/12/2013: Odluka o prestanku mandata dosadašnjem gradonačelniku Prijestonice Cetinje

12/12/2013: Odluka o izboru predsjednika Skupštine Prijestonice Cetinje

12/12/2013: Odluka o prestanku mandata predsjednika Skupštine Prijestonice Cetinje

01/10/2013: Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje 2013 - 2017.

01/10/2013: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Lopičić Veselinu

01/10/2013: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Jovetić Blažu

01/10/2013: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Kapičić Vasiliju

01/10/2013: Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku Ivana Crnojevića

01/10/2013: Odluka o davanju statusa spomen-obilježja grobnom mjestu Miodraga - Dada Đurića

01/10/2013: Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen-bisti Jelene Petrović - Savojske

01/10/2013: Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen-bisti štampara Makarija

01/10/2013: Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen-bisti dr Petra Miljanića

01/10/2013: Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen-bisti dr Milana Jovanovića Batuta

01/10/2013: Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen-bisti Petra Lubarde

01/10/2013: Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen-ploči dr Božidara Perazića

01/10/2013: Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade "13. novembar"

01/10/2013: Odluka o imenovanju člana Izborne komisije Prijestonice Cetinje

01/10/2013: Odluka o razrješenju člana Izborne komisije Prijestonice Cetinje

01/10/2013: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

01/10/2013: Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

01/10/2013: Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno Cetinje"

01/10/2013: Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

01/10/2013: Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Zona sporta", zahvat u okviru istorijskog jezgra

11/09/2013: Odluka o skraćenju mandata odbornicima Skupštine Prijestonice Cetinje

13/08/2013: Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Prijestonici Cetinje 2013 - 2014.

13/08/2013: Odluka o imenovanju članova Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

13/08/2013: Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Prijestonici Cetinje 2013 - 2014.

13/08/2013: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom

13/08/2013: Odluka o kupovini nepokretnosti

13/08/2013: Odluka o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Prijestonice Cetinje

13/08/2013: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice Cetinje

13/08/2013: Odluka o određivanju predstavnika građana u Senatu Prijestonice Cetinje

13/08/2013: Odluka o imenovanju drugog saziva Senata Prijestonice Cetinje

13/08/2013: Odluka o donošenju izmjena i dopuna GUP Cetinje za prostor izmjena i dopuna DUP "Bogdanov Kraj" i "Industrijska zona"

13/08/2013: Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP "Bogdanov Kraj" (zona C)

13/08/2013: Odluka o donošenju DUP "Industrijska zona" (zona I, podzona I2)

13/08/2013: Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Opštine Cetinje za prostor LSL "Rvaši"

12/07/2013: Javni poziv - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

01/07/2013: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje za 2012. godinu

01/07/2013: Odluka o utvrđivanju nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice Cetinje

14/06/2013: Odluka o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2012. godinu

14/06/2013: Završni račun – realizacija prihoda

14/06/2013: Završni račun – bilans Budžeta

14/06/2013: Završni račun – bilans rashoda potrošačkih jedinica

14/06/2013: Odluka o donošenju plana upravljanja za zaštićeno prirodno dobro „Lipska pećina“

14/06/2013: Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije „Poda“

14/06/2013: Odluka o bratimljenju Prijestonice Cetinje i Grada Gaziantepa

14/06/2013: Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za prevenciju bolesti zavisnosti

08/05/2013: Karta akustičkog zoniranja

08/05/2013: Odluka o utvrđivanju akustičnih zona u Prijestonici Cetinje

08/05/2013: Odluka o proglašenju biznis zone „Cetinje I“ otvorenom za investicije

08/05/2013: Odluka o proglašenju biznis zone „Cetinje II“ otvorenom za investicije

08/05/2013: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom

08/05/2013: Odluka o ustupanju na upravljanje Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje nepokretnosti u KO „Cetinje I“

26/02/2013: Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izmjeni i dopuni Statuta Prijestonice

26/02/2013: Odluka o imenovanju člana Savjeta RTV Cetinje

26/02/2013: Odluka O davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje

26/02/2013: Odluka o izmijeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

26/02/2013: Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

26/02/2013: Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO

26/02/2013: Odluka o visini naknade za rad predsjedniku i članovima Etičke komisije za iazbrane predstavnike i funkcionere

26/02/2013: Odluka o visini naknade za rad predsjedniku i članovima Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

26/02/2013: Odluka O davanju saglasnosti na Program rada JP „Vodovod i kanalizacija“ - Cetinje za 2013. godinu

26/02/2013: Odluka - prestanak mandata sekretarice Skupštine Prijestonice Cetinje

26/02/2013: Odluka o imenovanju sekretara Skupštine Prijestonice Cetinje

26/02/2013: Evidencija o prisustvu odbornika sjednicama Skupštine Prijestonice Cetinje

04/12/2012: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2012. godinu

04/12/2012: Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU NB „Njegoš“ Cetinje

04/12/2012: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JP „Vodovod i kanalizacija“

04/12/2012: Odluka o razrješenju člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Cetinje“

04/12/2012: Odluka o uspostavljanju saradnje između Prijestonice Cetinje i Grada Višegrada

16/10/2012: Odluka o ravnopravnosti polova
16/10/2012: Odluka o stupendiranju studenata

16/10/2012: Odluka o rješavanju stambenog pitanja porodice Grabovica

16/10/2012: Odluka o rješavanju stambenog pitanja porodice Ražnatović

16/10/2012: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarivanju Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2012. godine

02/10/2012: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu Nagrade "13. novembar"

03/09/2012: Odluka o donošenju DUP i UP "Istorijsko jezgro"

03/09/2012: Odluka o upotrebi sredstava Stalne budžetske rezerve

03/09/2012: Rješenje o imenovanju žirija za dodjelu nagrade "13. novembar"

03/09/2012: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i komunalnom uređenju grada

03/09/2012: Odluka o obrazovanju Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama i raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama

03/09/2012: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice Cetinje

03/09/2012: Odluka o imenovanju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice Cetinje

03/09/2012: Odluka o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje JP "Vodovod i kanalizacija" Cetinje

03/09/2012: Odluka o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Javnog komunalnog preduzeća Cetinje

03/09/2012: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

03/09/2012: Rješenje o imenovanju Savjeta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

22/08/2012: Saziv za XXVI sjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje

21/08/2012: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

21/08/2012: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

12/07/2012: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u izgradnji objekta u okviru projekta "Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti"
03/07/2012: Odluke i zaključci sa XXIV zasijedanja Skupštine Prijestonice Cetinje (rar)

03/07/2012: Odluke i zaključci sa XXIII zasijedanja Skupštine Prijestonice Cetinje (rar)
06/06/2012: Odluke i zaključci sa XXIII zasijedanja Skupštine Prijestonice Cetinje (rar)

12/03/2012: Odluka o kreditnom zaduženju Prijestonice Cetinje
12/03/2012: Odluka o finansiranju političkih partija

12/03/2012: Odluka o donošenju Lokalnog plana akcije za mlade

12/03/2012: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU GBČ "Njegoš" za 2012

12/03/2012: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za JU GBČ "Njegoš"

12/03/2012: Odluka o razrješenju jednog člana Upravnog odbora JU GBČ "Njegoš"

12/03/2012: Odluka o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JU GBČ "Njegoš"

12/03/2012: Zaključak - Prihvatanje Izvještaja o radu JU GBČ "Njegoš" za 2011
17/02/2012: Odluka o imenovanju Savjeta "Radio-televizije Cetinje"
27/01/2012: Lista prijedloga kandidata za članove savjeta "Radio-televizije Cetinje"
INFORMACIJA iz poljoprivrede

INFORMACIJA o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje

INFORMACIJA o rodnoj ravnopravnosti
INFORMACIJA o zdravstvenim uslugama

INFORMACIJA o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

26/12/2011: Odluka o budžetu Prijestonice Cetinje za 2012. godinu

26/12/2011: Plan prihoda budžeta Prijestonice Cetinje za 2012. godinu

26/12/2011: Plan rashoda budžeta Prijestonice Cetinje za 2012. godinu

26/12/2011: Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup gradjevinskog zemljišta

26/12/2011: Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

26/12/2011: Odluka o porezu na nepokretnosti

26/12/2011: Odluka o lokalnim komunalnim taksama

26/12/2011: Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju izletničke takse

26/12/2011: Odluka o izmjenama Odluke o održanju čistoće i komunalnom uređenju grada

26/12/2011: Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda

28/11/2011: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

28/11/2011: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

28/11/2011: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio-televizije Cetinje
03/11/2011: Odluka o osnivanju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

03/11/2011: Odluka o donošenju Eleborata privremenih objekata Prijestonice Cetinje

03/11/2011: Odluka o donošenju Lokalne studije - lokacija Žanjev do

03/11/2011: Odluka o uspostavljanju saradnje između Prijestonice Cetinje i grada Zapadna Ahaja

03/11/2011: Odluka o uspostavljanju saradnje između Prijestonice Cetinje i grada Gaziantepa

03/11/2011: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ustanovljenoj evidenciji imovine Prijestonice Cetinje na dan 20/07/2011. godine

17/10/2011: Rang lista kandidata za dodjelu studentske stipendije

07/10/2011: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrade "13. novembar"
26/09/2011: Izvještaj o ostvarenju budžeta Prijestonice Cetinje za period 1. januar - 30. jun 2011
26/09/2011: Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade "13. Novembar"
22/08/2011: Odluka o osnivanju D.O.O. Lokalni javni emiter "Radio i televizija Cetinje"
22/08/2011: Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija
22/07/2011: Odluka o lokalnim administrativnim taksama
22/07/2011: Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada J.P. "Sportski centar" - Cetinje
22/07/2011: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu J.P. "Sportski centar" - Cetinje
22/07/2011: Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre
22/07/2011: Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na firmu ili naziv
22/07/2011: Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju

27/06/2011: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora J.P. „Sportski centar“ - Cetinje

27/06/2011: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje projektnog menadžera za prijedlog projekta koji se finansira iz fonda IPA 09  kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

27/06/2011: Odluka o privremenim objektima

27/06/2011: Odluka o oblicima socijalne i dječje zaštite