Adresa: Bajova 2
(kancelarije 94, 96, 97)
Telefon: 041 231 755
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Služba gradonačelnika obavlja stručne i druge poslove za potrebe gradonačelnika Prijestonice Cetinje, među koje spadaju saradnja i zajedničke aktivnosti sa Vladom Crne Gore, Skupštinom Crne Gore, drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu, asocijacijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.

Služba gradonačelnika zadužen je za pripremu sjednica Kolegijuma gradonačelnika, sastanaka koje gradonačelnik organizuje sa organima uprave, javnim službama i drugim subjekima, te za pripremu događaja koje gradonačelnik organizuje sa građanima ili na kojima učestvuje gradonačelnik. U nadležnosti Službe gradonačelnika spada vođenje evidencije sa pomenutih događaja, staranje o realizaciji utvrđenih obaveza i izrada zaključaka sa sjednica Kolegijuma gradonačelnika.

Takođe, Služba gradonačelnika postupa po predstavkama, prijedlozima i pritužbama građana, te po predstavkama koje državni organi upućuju gradonačelniku Prijestonice Cetinje. Služba je zadužena i za evidentiranje i staranje o pošti dostavljenoj gradonačelniku i njenoj daljoj distribuciji i za proces prijema stranaka.

Služba gradonačelnika obavlja protokolarne poslove na planu saradnje Prijestonice Cetinje i drugih subjekata u zemlji i inostranstvu, priprema i koordinira poslove u vezi sa međunarodnim programima posjeta, službenim posjetama inostranstvu ili stručnim usavršavanjem u inostranstvu.

Služba gradonačelnika realizuje i aktivnosti iz djelokruga odnosa sa javnošću, informisanja, te uređivanja zvanične internet prezentacije Prijestonice Cetinje.

U okviru svojih nadležnosti, Služba se bavi izradom i ažuriranjem protokolarne liste, poslovnog protokola, internog adresara, protokola prijema novih službenika, programa međunarodnih i protokolarnih događaja za potrebe gradonačelnika, prevođenjem i organizacijom prevođenja dokumentacije za potrebe gradonačelnika i drugih dokumenata po nalogu gradonačelnika.

Služba gradonačelnika vrši i poslove vezane za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge poslove.

Šef službe / savjetnik gradonačelnika za međunarodne odnose:

sef kabineta blazicDražen BLAŽIĆ
Telefon: 041 230 410
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Savjetnica gradonačelnika za pravna pitanja:

sekretarka za lokalnu samoupravuSilvana RADONJIĆ
Telefon:
067 911 4871 
E-mail: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Savjetnik gradonačelnika za oblast informacionih tehnologija:

direktor centar za informacioni sistemNikola RADUNOVIĆ
Telefon:
067 656 888 
E-mail: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.