22/01/2018: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

22/01/2018: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

22/01/2018: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

16/01/2018: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju

22/12/2017: DNEVNI RED ZA KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/11/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog uređaja i opreme za fiksnu telefoniju-outdoor kabinet

20/11/2017: Javni poziv zainteresovanim budućim korisnicima Biznis inkubatora i Inovativnog centra za dostavljanje biznis inicijativa

20/11/2017: Aplikacioni formular za biznis inicijativu

16/11/2017: Javno obavještenje - Spes Ing doo

09/11/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije

23/10/2017: DNEVNI RED ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

19/10/2017: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2017/2018. godinu

19/10/2017: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

11/10/2017: Javni poziv Vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

10/10/2017: Javni poziv za izbor članova/ica Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

10/10/2017: APLIKACIONI FORMULAR ZA ČLANOVE LOKALNOG SAVJETA ZA MLADE PRIJESTONICE CETINJE

04/10/2017: Obavještenje da je za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš" potrebna procjena uticaja na životnu sredinu 

29/09/2017: Program javne rasprave o Nacrtu Elaborata o postavljanju i građenju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

28/09/2017: Nacrt Elaborata privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/09/2017: KALENDAR ROKOVA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI NA IZBORIMA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU PRIJESTONICE

26/09/2017: OPERATIVNI IZBORNI PLAN IZBORNE KOMISIJE PRIJESTONICE

21/09/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš"

18/29/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat poslovni objekat - Sirare

08/09/2017: Program javne rasprave o nacrtu Programa razvoja Prijestonice za 2018. godinu

08/09/2017: Nacrt Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

08/09/2017: Obavještenje kojim je odlučeno da za projekat "Nabavka i funkcionisanje komore za zrijenje i komore za lagerovanje prerađjevina od mesa" nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

01/09/2017: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića dana 04.09.2017. godine

31/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama pogrebnih usluga službe za poslove pružanja pogrebnih usluga

31/08/2017: Odluka o cijenama pogrebnih usluga službe za poslove pružanja pogrebnih usluga

31/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama održavanja i uređenja zelenih površina

31/08/2017: Odluka o cijenama održavanja i uređenja zelenih površina

31/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Odluka o cijenama korišćenja usluga vozila i mehanizacije

31/08/2017: Odluka Odbora direktora D.O.O. "Komunalno" Cetinje

31/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Odluka o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga-odvoza komunalnog otpada na teritoriji Prijestonice Cetinje

31/08/2017: Odluka o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga-odvoza komunalnog otpada na teritoriji Pijestonice Cetinje

31/08/2017: POZIV ZA DOSTAVLJNJE PONUDA CRNA GORA "Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje"

31/08/2017: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA CRNA GORA "Nadzor nad nabavkom i ugradnjom cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje"

22/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Cjenovnik autobuske stanice Cetinje

22/08/2017: Odluka o usvajanju cjenovnika autobuske stanice Cetinje

21/08/2017: Rješenje u vezi zahtjeva za otkup stana - Dapčević Đorđe

15/08/2017: Zaključak - Pejović Krsto

08/08/2017: Zaključak u vezi zahtjeva za otkup stana - Vušurović Radojka

07/08/2017: Rješenje u vezi zahtjeva za otkup stana - Ćupić Dragan

07/08/2017: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

01/08/2017: Obavještenje kojim je odlučeno da za Projekat rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

31/07/2017: Rješenje - Direkcija za imovinu

31/07/2017: Zaključak - Direkcija za imovinu

18/07/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za "Projekat rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva"

18/07/2017: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

03/07/2017: Javni poziv za sudstvo i tužilaštvo za valorizaciju građevinskog zemljišta

28/06/2017: Obavještenje da ce se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

22/06/2017: Nacrt Akcionog plana prilagođavanja objekata i javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Odluka o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

31/05/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda - BALŠIĆA PAZAR

24/05/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na dopunjeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

15/05/2017: Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Prijestonice Cetinje

15/05/2017: Prijavni formular za članove Savjeta mladih Prijestonice Cetinje

09/05/2017: Javna rasprava Rehabilitacija odlagališta na Vrtijeljku

28/04/2017: Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda

21/04/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

18/04/2017: Javni poziv za izbor članova Lokalnog savjeta za mlade Projestonice Cetinje

18/04/2017: Prijavni formular za članove Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

12/04/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni montažni objekat za servis autobusa"

06/04/2017: Lista članova Disciplinske komisije za 2017. godinu

04/04/2017: Ispravka tehničke greške u vezi Javnog poziva za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

31/03/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

29/03/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

27/02/2017: DNEVNI RED ZA XXVII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Vinarije i pomoćnog objekta

24/02/2017: Obavještenje o održavanju javnog uvida u Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice za period 2017-2021. godine

24/02/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja "Etno selo"

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

14/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja"

13/02/2017: Dani otvorenih vrata

06/02/2017: Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta

19/01/2017: Javni poziv za valorizaciju građevinskog zemljišta kroz izgradnju stambenog objekta na Cetinju po modelu javno-privatnog partnerstva

18/01/2017: Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja za potrebe poljoprivrede"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Poslovno stambeni objekat"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni objekat-skladište za smještaj naftnog gasa"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Rekonstrukcija poslovnog objekta-Tehnički pregled vozila"

17/01/2017: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju budžetskih potreba Prijestonice za period januar-mart 2017. godine

12/01/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta Društvu za telekomunikacije "MTEL" d.o.o. iz Podgorice doneseno Rješenje

12/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni montažni objekat za servis autobusa"

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

29/12/2016: Godišnji plan i program upravljanja TP Lipska pećina za 2016. godinu

06/12/2016: Obavještenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 hotel Grand"

02/12/2016: Obavještenje da je nosiocu projekta Direkciji za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje donijeto Rješenje

24/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 Hotel Grand"

24/11/2016: Obavještenje da je nosiocu projekta ,,SKYMONT” d.o.o. iz Podgorice doneseno Rješenje

23/11/2016: DNEVNI RED ZA XXV SJENICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

18/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Izmiještanje Ikone Bogorodice Filermose u prostor Cetinjske pećine"

11/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu "Objekat za proizvodnju vina-vinarija"

10/11/2016: Obavještenje povodom javnog uvida na Nacrt Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016-2020. godine

11/10/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata nevladinih organizacija za članove Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama i raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija

06/10/2016: OBAVJEŠTENJE ETAŽNIM VLASNICIMA STAMBENE ZGRADE

03/10/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

30/09/2016: Javni poziv Vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

05/09/2016: Javni poziv za besplatni kurs italijanskog jezika

23/06/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-135 od 22.06.2016. godine - "MEDITERANEA"

23/06/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-125 od 20.06.2016. godine - "SNJ-GORNIČ"

14/06/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Montaža i funkcionisanje rashladne komore"

09/06/2016: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora

06/06/2016: Rješenje broj 05-353/16-UPI-944 od 06.06.2016. godine - d.o.o. "Monstate"

06/06/2016: Rješenje broj 05-353/16-UPI-834 od 01.06.2016. godine - d.o.o. "TURO"

16/05/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-57/4 od 12.05.2016. godine - Martinović ljubo i Đukanović Aleksandar

28/04/2016: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Izgradnja i funkcionisanje lokalnog objekta od opšteg interesa"

28/04/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-652 od 26.04.2016. godine - "MTEL"

14/04/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-413 od 11.04.2016. godine - "Martex"

14/04/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-433 od 11.04.2016. godine - Abramović Darko

06/04/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Izgradnja i funkcionisanje lokalnog objekta od opšteg interesa"

02/04/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije 2016. godine

18/03/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Objekat za tehnički pregled vozila“

18/03/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Bazne stanice CT08 Bobija

18/03/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat radio bazna stanica ,,CT09 NJEGUŠI“

18/03/2016: Rješenje broj 05-353/16-UPI-32 od 14.03.2016. godine

04/03/2016: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

04/03/2016: Zaključak o Nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

04/03/2016: NACRT ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

23/02/2016: Obavještenje o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu rehabilitacije odlagališta ,,Vrtijeljka“

22/02/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Funkcionisanja proizvodnog pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina“

17/02/2016: DNEVNI RED ZA XXI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

09/02/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Funkcionisanja proizvodnog pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina“

03/02/2016: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju budžetskih potreba Prijestonice za period januar-mart 2016. godine

12/01/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Funkcionisanje objekta za proizvodnju sireva"

28/12/2015: Obavještenje za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Rehabilitacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju"

24/12/2015: Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

24/12/2015: LISTA BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA "RADIO I TELEVIZIJE CETINJE"

22/12/2015: Javni uvid na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za poslovni objekat (skladištenje, servis, trgovina, ugostiteljstvo i proizvodne djelatnosti)

22/12/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta "Funkcionisanje objekta za proizvodnju sireva"

14/12/2015: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

08/12/2015: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Poslovni objekat (skladištenje, servis, trgovina, ugostiteljstvo i proizvodne djelatnosti)

02/12/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rehabilitaciju odlagališta "Vrtijeljka"

27/11/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/11/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za poslovni objekat

24/11/2015: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

23/11/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

16/11/2015: JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE

13/11/2015: Obavještenje da je nosiocu projekta d.o.o. "M.R. CETINJE" iz Cetinja donijeto Rješenje br. 05-353-15-UPI-53

09/11/2015: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora

06/11/2015: Program javne rasprave povodom Odluku o porezu na nepokretnost

26/10/2015: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje članova Savjeta "Radio-televizije Cetinje"

26/10/2015: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje
22/10/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovnog objekta, namjene za tehnički pregled vozila

09/10/2015: Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

09/10/2015: Nacrt Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

16/09/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Elaborata o granicama naselja na području Prijestonice Cetinje

16/09/2015: Nacrt Elaborata o granicama naselja na području Prijestonice Cetinje

02/09/2015: Obavještenje o donijetom Rješenju broj 05-353-15-UPI-42/4

21/08/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za ,,Rekonstrukciju stambenog objekta u stambeno poslovni objekat, spratnosti P+1+Pk“

07/08/2015: Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

07/08/2015: Cjenovnik usluga - DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

05/08/2015: Program javne rasprave povodom prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

21/07/2015: Izvještaj o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje za 2014. godinu

09/04/2015: Program javne rasprave povodom Odluke o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, načina naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

09/04/2015: Odluka o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, način naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

16/03/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama
27/02/2015: Javna rasprava o nacrtu Odluke o savjetu za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama

26/02/2015: Registar spomen obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje
10/12/2014: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice Cetinje - javni poziv

04/12/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

04/12/2014: Nacrt Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu
01/12/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog dopinosa Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje
01/12/2014: Zaključak o članskom doprinosu Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje
01/12/2014: Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog dopinosa Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje
20/11/2014: Skupština Prijestonice Cetinje: Poziv nevladinim organizacijama

19/11/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Bajice"
19/11/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Humci"
11/11/2014: Javni poziv za osnivačku skupštinu Privrednog kluba Prijestonice Cetinje

11/11/2014: Nacrt Odluke o osnivanju Privrednog kluba Prijestonice Cetinje
11/11/2014: Nacrt Statuta Privrednog kluba Prijestonice Cetinje
17/10/2014: Javni poziv za besplatni kurs italijanskog jezika

08/10/2014: Javni poziv vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

01/09/2014: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

05/08/2014: Nacrt Lokalnog akcionog plana za unaprijeđenje socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih usluga - servisa za period od 2013. do 2017. godine

05/08/2014: Javni poziv - Nacrt Lokalnog akcionog plana za unaprijeđenje socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih usluga-servisa za period od 2013 do 2017. godine
09/07/2014: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014. - uputstvo za implementaciju

15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014. - prijavni formular
15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014.
13/02/2014: Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne inkluzije / razvoj lokalnih socijalnih servisa 2013 - 2017.

12/11/2013: Odluka o utvrđivanju nacrta Prostorno - urbanističkog plana Prijestonice Cetinje sa izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

12/11/2013: Program javne rasprave o nacrtu Prostorno - urbanističkog plana sa izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
08/11/2013: Odluka o utvrđivanju nacrta Lokalnog energetskog plana Prijestonice Cetinje
08/11/2013: Javna rasprava o nacrtu Lokalnog energetskog plana
04/10/2013: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu Nagrade "13. novembar"
02/10/2013: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

18/09/2013: Javna rasprava o nacrtu Zakona o Prijestonici - program
18/09/2013: Zakon o Prijestonici - radna verzija
13/08/2013: Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2013 – 2016 god.
08/08/2013: Program održavanja javne rasprave o nacrtu DUP "Zona sporta", zahvat u okviru istorijskog jezgra

08/08/2013: Odluka o utvrđivanju nacrta DUP "Zona sporta", zahvat u okviru istorijskog jezgra
30/07/2013 - Javni poziv: Nacrt lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2013 - 2016.

16/07/2013: Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije u Prijestonici Cetinje 2013 - 2014.
16/07/2013: Javna rasprava - Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije 2013 - 2014.
15/02/2013: Javna rasprava: Odluka o radnom vremenu
05/02/2013: Odluka o radnom vremenu 
05/02/2013: Javna rasprava: Odluka o radnom vremenu
Nacrt Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 
29/05/2012: Poziv na javnu raspravu o nacrtu Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 
29/05/2012: Program javne rasprave o nacrtu Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 
Lokalni plan akcije za djecu (LPAD) za javnu raspravu 
Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade
Javna rasprava DUP Donji kraj u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011.
Javna rasprava DUP Donji kraj u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011 - obavještenje
Javna rasprava DUP Gruda/Donje polje u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011.
Javna rasprava DUP Gruda/Donje polje u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011 - obavještenje
Javna rasprava o nacrtu lokalne studije lokacije „Žanjev do“ sa Izvještajem o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
Javna rasprava o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu lokalne studije lokacije „Žanjev do“
Odluka DUP-UP Istorijsko jezgro
Odluka - autobuska stanica
Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene