22/12/2017: Ugovor - lož ulje

22/12/2017: Zahtjev za dostavljanje ponude - novogodišnji paketići

22/12/2017: Izjava - Uslovi

05/12/2017: Odluka o izboru najpoviljnije ponude - lož ulje

21/11/2017: Zahtjev za dostavljanje ponuda - sječa drveća

10/11/2017: Ugovor - sanacija fasada u Njegoševoj ulici

06/11/2017: Pref_contract_ugovor - dva el. vozila

03/11/2017: Izjava-Uslovi

03/11/2017: Zahtjev za dostavljanje ponuda-sanacija fasada u Njegoševoj

31/10/2017: Ugovor - skladištenje otpada

30/10/2017: Ugovor - rasvjeta na seockom i gradskom području

26/10/2017: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - 2 EL. VOZILA

04/10/2017: Izmjena el. vozila

02/10/2017: Izmjena TD-Lož ulje

29/09/2017: TD - električna vozila

29/09/2017: Ugovor - gume za motorna vozila

22/09/2017: Ugovor - ponor

22/09/2017: Obavještenje o ishodu - porez na nepokretnost

20/09/2017: UGOVOR - TEHNO PUT

20/09/2017: Ugovor - geo.usluge

19/09/2017: Obavještenje o ishodu-geo.usluge

18/09/2017: Ugovor - nadzor za Košutu

15/09/2017: TD LOŽ ULJE

13/09/2017: Zahtjev za dostavljanje ponude-geo.usluge

12/09/2017: Obavještenje o ishodu postupka - ponor

07/09/2017: Obavještenje o ishodu postupka 1 - gume

06/09/2017: Zahtjev za dostavljanje ponuda - hardver

04/09/2017: Ugovor - nadzor trg Njeguši

31/08/2017: POZIV ZA DOSTAVLJNJE PONUDA CRNA GORA "Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje"

31/08/2017: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA CRNA GORA "Nadzor nad nabavkom i ugradnjom cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje"

31/08/2017: Pravilnik o nabavci male vrijednosti

28/08/2017: Zahtjev za dostavljanje ponuda - porez na nepokretnost

21/08/2017: Zahtjev za dostavljanje ponuda - rekonstrukcija trga na Njegušima

10/08/2017: Izmjena modernizacija

19/07/2017: I GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURA

19/07/2017: III_ ViK GP Adaptacije - Košuta

19/07/2017: IV_GP JS KOŠUTA

19/07/2017: VI GP-Termotehnika Košuta

19/07/2017: VII GP-Sprinkler instalacije

19/07/2017: V_GP SS KOŠUTA

19/07/2017: X UREĐENJE TERENA ARH.

19/07/2017: X - Projekat UT sa projektima infrastrukturnih priključaka VIK

19/07/2017: X_GP Adaptacije Košuta pejz arh.

19/07/2017: Rješenje o obustavljanju postupka-nadzor

17/07/2017: Obavještenje o žalbi

05/07/2017: Izmjena-modernizacija puteva

05/07/2017: Izmjena-Nadzor

30/06/2017: Izmjene-nadzor

29/06/2017: Tenderska dokumentacija - Adaptacija objekta bivše upravne zgrade Košute za potrebe biznis inkubatora

28/06/2017: Izmjena tenderske dokumentacije - Modernizacija lokalnih javnih puteva u Prijestonici

28/06/2017: Tenderska dokumentacija OT - Rekonstrukcija trga na Njegušima

28/06/2017: Izmjena td - Modernizacija lokalnih javnih puteva u Prijestonici

26/06/2017: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - servis i popravka vozila

26/06/2017: Ugovor - materijal za održavanje javne rasvjete sa montažom

20/06/2017: NADZOR NAD MODERNIZACIJOM

20/06/2017: TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NADZOR NAD MODERNIZACIJOM

20/06/2017: Tenderska dokumentacija - nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije

20/06/2017: Tenderska dokumentacija - angažovanje dizalice sa rukovaocem

13/06/2017: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - materijal za održavanje javne rasvjete sa montažom

09/06/2017: Tenderska dokumentacija - Plan zaštite

07/06/2017: Tenderska dokumentacija - Modernizacija lokalnih javnih puteva u Prijestonici Cetinje

07/06/2017: Tenderska dokumentacija - Modernizacija puteva u Prijestonici

06/06/2017: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom - gume za motorna vozila

26/05/2017: Tenderska dokumentacija za šoping postupak javne nabavke za nabavku usluga servis i popravka vozila

18/05/2017: Tenderska dokumentacija za šoping postupak javne nabavke za nabavku robe materijal za održavanje javne rasvjete sa montažom

29/09/2016: Ugovor o pružanju geodetskih usluga - GEOMAP

20/09/2016: Ugovor o građenju - Hitna sanacija "kolapsa" terena gradske saobraćajnice dijela Ivanbegove ulice

31/08/2016: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude geodetske usluge

22/08/2016: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

09/08/2016: Pravilnik za postupanje Prijestonice Cetinje prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

08/08/2016: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku radova

07/07/2016: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku geodetskih usluga

01/07/2016: Tenderska dokumentacija

07/06/2016: Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu

25/05/2016: Tenderska dokumentacija - Nabavka opreme: kupovina, instalacija i održavanje protivpožarnog nadzornog sistema za Cetinje, GPS sistem praćenja i tablet uređaj

06/04/2016: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - usluge DDD

06/04/2016: Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - izrada projektne dokumentacije za sanaciju ponora

05/04/2016: Izmjene tenderske dokumentacije - adaptacija prostorija

04/04/2016: Tenderska dokumentacija - hitna sanacija kolapsa terena gradske saobraćajnice dijela Ivanbegove ulice

29/03/2016: Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - uniforme za komunalnu policiju

25/03/2016: Tenderska dokumentacija - izrada projektne dokumentacije za sanaciju ponora

25/03/2016: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku radova - adaptacija prostorija

14/03/2016 - Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije sobraćajnice u Rijeci Crnojevića

11/03/2016 - Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vezano za nabavku usluga DDD

10/03/2016 - Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom vezano za nabavku roba

09/03/2016 - Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - hitna rekonstrukcija kolapsa terena gradske saobraćajnice dijela Ivanbegove ulice

07/03/2016 - Ugovor o nabavci roba - gorivo

25/02/2016 - Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 2016. godine

24/02/2016 - Tenderska dokumentacija - sanacija kolapsa terena gradske saobraćajnice dijela Ivanbegove ulice

01/02/2016 - Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke

01/02/2016 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - rekonstrukcija saobraćajnice Ivanbegove ulice

01/02/2016 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljanije ponude - gorivo

01/02/2016 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - Usluge procjene nepokretnosti

29/01/2016 - Plan javnih nabavki za 2016. godinu

21/01/2016 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

29/12/2015 - Ugovor o kupoprodaji - Kupovina nekretnina

28/12/2015 - Ugovor o nabavci roba - materijal za održavanje motornih vozila

25/12/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - Usluge procjene nepokretnosti

23/12/2015 - Tenderska dokumentacija - Osiguranje od opšte odgovornosti

21/12/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Usluge procjene nepokretnosti

18/12/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - rekonstrukcija saobraćajnice u Rijeci Crnojevića

16/12/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - Kupovina nekretnina

16/12/2015 - Tenderska dokumentacija - gorivo

14/12/2015 - Tenderska dokumentacija - usluge procjene nepokretnosti

10/12/2015 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - rekonstrukcija saobraćajnice u Rijeci Crnojevića

04/12/2015 - Ugovor - so i rizla za posipanje puteva

01/12/2015 - Ugovor o pružanju geodetskih usluga

30/11/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljanije ponude - Materijal za održavanje objekta

26/11/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - Materijal za održavanje motornih vozila (redovan servis)

24/11/2015 - Ugovor o pružanju usluga izrade dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o procjeni uticaja. na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

23/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - piće (partija 1)

23/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - piće (partija 2)

23/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - piće (partija 3)

19/11/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - so i rizla za posipanje puteva

18/11/2015 - Tenderska dokumentacija- rekonstrukcija saobraćajnice u Rijeci Crnojevića

18/11/2015 - Dopune Plan javnih nabavki za 2015. godinu

18/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - vatrogasne uniforme

18/11/2015 - Ugovor - Usluge štampanja materijala za Crnogorski likovni salon

13/11/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Materijal za održavanje objekta

12/11/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - Materijal za održavanje objekta

11/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - lož ulje

09/11/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - geodetske usluge

05/11/2015 - Izmjena tenderske dokumentacije - Materijal za održavanje motornih vozila (redovan servis)

04/11/2015 - Tenderska dokumentacija - Materijal za održavanje objekta

02/11/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - gorivo

29/10/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - Usluge štampanja materijala za Crnogorski likovni salon

27/10/2015 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Usluge čišćenja snijega

23/10/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - Materijal za održavanje motornih vozila (redovan servis)

23/10/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Materijal za održavanje motornih vozila (redovan servis)

22/10/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - lož ulje

22/10/2015 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - gorivo

19/10/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Materijal za održavanje motornih vozila (redovan servis)

16/10/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - Usluge štampanja materijala za Crnogorski likovni salon

16/10/2015 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - osiguranja i registracija vozila

15/10/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - lož ulje

13/10/2015 - Ugovor o nabavci roba - sredstava za higijenu

09/10/2015 - Tenderska dokumentacija - Materijal za održavanje motornih vozila (redovan servis)

09/10/2015 - Tenderska dokumentacija - So i rizla za posipanje puteva

07/10/2015 - Tenderska dokumentacija - Geodetske usluge

06/10/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - Osiguranje i registracija vozila

05/10/2015 - Tenderska dokumentacija - Usluge čišćenja snijega

05/10/2015 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - rekonstrukcija gradske saobraćajnice Ivanbegove ulice

02/10/2015 - Tenderska dokumentacija - Osiguranje i registracija vozila

02/10/2015 - Izmjene i dopune Plan javnih nabavki za 2015. godinu

01/10/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - piće (partija1)

01/10/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - piće (partija2)

01/10/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - piće (partija3)

30/09/2015 - Tenderska dokumentacija - Usluge štampanja materijala za Crnogorski likovni salon

28/09/2015 - Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - vatrogasne uniforme

25/09/2015 - Tenderska dokumentacija - gorivo

24/09/2015 - Tenderska dokumentacija - lož ulje

22/09/2015 - Tenderska dokumentacija - rekonstrukcija gradske saobraćajnice Ivanbegove ulice

22/09/2015 - Tenderska dokumentacija - lož ulje

21/09/2015 - Tenderska dokumentacija - gorivo

21/09/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - sredstva za higijenu

18/09/2015 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - materijal za održavanje objekta

11/09/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - piće

09/09/2015 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - rekonstrukcije postojeće saobraćajnice u Rijeci Crnojevića

09/09/2015 - Tenderska dokumentacija - piće

08/09/2015 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - geodetske usluge

03/09/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - sredstva za higijenu

02/09/2015 - Tenderska dokumentacija - materijal za održavanje objekta

27/08/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - sredstva za higijenu

26/08/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije

26/08/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije

24/08/2015 - Tenderska dokumentacija - sredstva za higijenu

24/08/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - geodetske usluge

20/08/2015 - Tenderska dokumentacija - rekonstrukcije postojeće saobraćajnice u Rijeci Crnojevića

11/08/2015 - Tenderska dokumentacija - vatrogasne uniforme

10/08/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

07/08/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - sredstva za higijenu

06/08/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - sredstva za higijenu

31/07/2015 - Tenderska dokumentacija - sredstva za higijenu

28/07/2015 - Tenderska dokumentacija - geodetske usluge

27/07/2015 - Tenderska dokumentacija - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

27/07/2015 - Ugovor o pružanju usluga osiguranja lica

10/07/2015 - Izmjene i dopune Plan javnih nabavki za 2015. godinu

08/07/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - usluga revizije Glavnog projekta izmještanja ikone Bogorodice Filermose

03/07/2015 - Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

26/06/2015 - Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odagalište Vrtijeljka

16/06/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - usluga revizije Glavnog projekta izmještanja ikone Bogorodice Filermose

15/06/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - usluga revizije Glavnog projekta izmještanja ikone Bogorodice Filermose

12/06/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

12/06/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

11/06/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

09/06/2015 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude - osiguranje lica

05/06/2015 - Tenderska dokumentacija - usluga revizije Glavnog projekta izmještanja ikone Bogorodice Filermose

04/06/2015 - Tenderska dokumentacija - izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene utivaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka 

01/06/2015 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - alati i uređaji

01/06/2015 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - materijal za održavanje javne rasvjete

15/05/2015 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - osiguranje i registracija vozila

07/05/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - osiguranje i registracija vozila

06/05/2015 - Ugovor o nabavci roba - kancelarijski materijal

04/05/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - osiguranje i registracija vozila

30/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - osiguranje i registracija vozila

27/04/2015 - Izmjene i dopune Plan javnih nabavki za 2015. godinu

27/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - osiguranje i registracija vozila

21/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - osiguranje lica

20/04/2015 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude - kancelarijski materijal

09/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - alati i uređaji

09/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - materijal za održavanje javne rasvjete

03/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - kancelarijski materijal

17/03/2015 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude - izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

06/03/2015 - Izmjene i dopune Plan javnih nabavki za 2015. godinu

02/02/2015 - Plan javnih nabavki za 2015. godinu

22/01/2015 - Poziv na tender za nabavku i instalaciju prozora u okviru pilot projekta na Cetinju

04/01/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - Usluge procjene nepokretnosti

04/01/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Usluge procjene nepokretnosti

25/12/2014 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

23/12/2014 - Analiza načina sakupljanja, prevoza i tretmana otpada iz prijestonice Cetinje i priprema Idejnog riješenja i tenderske dokumentacije za rehabilitaciju odlagališta „Vrtijeljka”
23/12/2014 - Analysis of the Way of Collection, Transport and Treatment of Waste from Old Royal Capital Cetinje and Preparation of Conceptual Design and Tender Documents for the Rehabilitation of “Vrtijeljka” Dumpsite
08/12/2014 - Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2014. godinu
04/12/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (rasvjeta ispred Biljarde i Ćipura)
04/12/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (održavanje gradskih i prigradskih ulica)
04/12/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva)
28/11/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (oprema za senzornu sobu)
19/11/2014 - Zahtjev za dostavljanje šopingom (održavanje motornih vozila)
19/11/2014 - Zahtjev za dostavljanje šopingom (gume za motorna vozila)
05/11/2014 - Ugovor o nabavci roba (lož ulje)
28/10/2014 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (rasvjeta ispred Biljarde i Ćipura)
22/10/2014 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (oprema za senzornu sobu)
10/10/2014 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (usluge čišćenja snijega)
08/10/2014 - Ugovor o nabavci roba (piće)
08/10/2014 - Ugovor o nabavci roba (sredstva za higijenu)
06/10/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lož ulje)
24/09/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (gorivo)
23/09/2014 - Ugovor o nabavci roba (kancelarijski materijal)
18/09/2014 - Ugovor o kupoprodaji (nekretnina)
16/09/2014 - Ugovor o građenju (dodatni radovi na rekonstrukciji pijace)
12/09/2014 - Public invitation for tenders - Design and build of the sewerage network in the Old Royal Capital of Cetinje
12/09/2014 - Javni poziv za dostavljanje ponuda - Projektovanje i izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje
08/09/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (elektromaterijal)
08/09/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (stolarski i mašinbravarski materijal)
08/09/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (vodovodni materijal)
08/09/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke(molerski materijal)
03/09/2014 - Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2014. godinu
27/08/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (dodatni radovi na rekonstrukciji pijace)
27/08/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (piće)
27/08/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (sredstva za higijenu)
27/08/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (voda)
27/08/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (kisjela voda)
19/08/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lož ulje - Dnevni centar)
13/08/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (kancelarijski materijal)
07/08/2014 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (lož ulje)
01/08/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (kupovina nekretnina)
23/07/2014 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (lož ulje – Dnevni centar)
21/07/2014 - Izmjene plana javnih nabavki za 2014. godinu
18/07/2014 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (potrošna roba)
18/07/2014 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (gorivo)
17/07/2014 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (dodatni radovi na rekonstrukciji pijace)
10/07/2014 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (piće)
10/07/2014 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (sredstva za higijenu)
01/07/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (dodatni radovi na rekonstrukciji pijace) 
27/06/2014 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (kancelarijski materijal)
12/06/2014 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (kupovina nekretnina)
20/05/2014 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (dodatni radovi na rekonstrukciji pijace)
14/05/2014 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (prodaja nepokretnosti)
25/04/2014 - Javni poziv za prodaju nepokretnosti (aukcijom)
27/03/2014 - Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2014. godinu
04/03/2014 - Plan javnih nabavki za 2014. godinu
05/02/2014 - Ugovor o nabavci roba (vodovodni materijal)
05/02/2014 - Ugovor o nabavci roba (molerski materijal)
03/02/2014 - Ugovor o nabavci roba (sredstvo transporta)
21/01/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (sredstvo transporta)
09/01/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (stolarski i mašinbravarski materijal)
09/01/2014 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (elektromaterijal)
09/01/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (molerski materijal)
09/01/2014 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (vodovodni materijal)

27/12/2013 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šoping metodom (sredstvo transporta)
10/12/2013 - Ugovor o pružanju usluga (izrada glavnog projekta)
10/12/2013 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (naftni proizvodi)
10/12/2013 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (lož ulje)
12/11/2013 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izgrada glavnog projekta)
01/11/2013 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (nabavka lož ulja)
28/10/2013 - Ugovor o nabavci roba (kancelarijski materijal)
24/10/2013 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (gorivo)
23/10/2013 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (robe)
22/10/2013 - Invitation for tenders: Supervision of Works and main design audit for Sewerage network Design and Build in the Old Royal Capital of Cetinje
22/10/2013 - Poziv za dostavljanje ponuda za nadzor nad izvođenjem radova i reviziju glavnih projekata gradnje kanalizacione mreže
16/10/2013 - Design and construction sewerage system in the old Royal Capital of Cetinje
16/10/2013 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (lož ulje)
15/10/2013 - Ugovor o pružanju usluga (neposredni sporazum)
15/10/2013 - Ugovor o pružanju usluga (geodetske usluge)
13/09/2013 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (kancelarijski materijal)
06/09/2013 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (lož ulje)
06/09/2013 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (kupovina nekretnine)
30/08/2013 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (usluge arhitektonskog projektovanja)
27/08/2013 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (usluge arhitektonskog projektovanja)
26/08/2013 - Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2013. godinu
21/08/2013 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke
19/08/2013 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (geodetske usluge)
14/08/2013 - Ugovor o nabavci roba (prehrambeni proizvodi i piće)
06/08/2013 - Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2013. godinu
29/07/2013 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke
25/07/2013 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (usluge arhitektonskog projektovanja)
12/07/2013 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (usluge arhitektonskog projektovanja)
11/07/2013 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (prehrambeni proizvodi i piće)
03/07/2013 - Ugovor o pružanju usluga (neposredni sporazum)
25/06/2013 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (gorivo)
14/06/2013 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (kancelarijski materijal)
12/06/2013 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (geodetske usluge)
10/06/2013 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (potrošna roba)
10/06/2013 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (prehrambeni proizvodi i piće)
07/06/2013 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (kupovina nekretnine)
23/05/2013 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (kupovina nepokretnosti)
26/04/2013 - Izmijenjeni zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (kancelarijski materijal)
19/04/2013 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (kancelarijski materijal)
26/03/2013 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (kupovina nepokretnosti)
28/02/2013 - Ugovor o pružanju usluga II (izmjene i dopune GUP za prostor DUP Crna Greda).pdf
28/02/2013 - Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2013. godinu.pdf
20/02/2013 - Ugovor o pružanju usluga u cilju izrade izmjena i dopuna DUP i UP Istorijsko jezg.pdf
31/01/2013 - Ugovor o pružanju usluga I (izmjene i dopune GUP za prostor DUP Crna Greda).pdf
31/01/2013 - Plan javnih nabavki za 2013. godinu
25/01/2013 - Ugovor o pružanju usluga (izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Opštine Cetinj.pdf
25/01/2013 - Ugovor o pružanju usluga (izrada glavnog projekta rekonstrukcije dijela Bajove ul.pdf
03/01/2013 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Op.pdf
10/12/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Partija 1 (izrada glavnog projekta rekonst.pdf
10/12/2012 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke – Partija 2 (izrada glavnog projekt.pdf
10/12/2012 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Partija I (čišćenje snijega).pdf
10/12/2012 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Partija II (čišćenje snijega).pdf
23/11/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude – partija 1 (izmjene i dopune GUP za prostor.pdf
23/11/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude – partija 2 (izmjene i dopune GUP za prostor.pdf
20/11/2012 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (izrada izmjena i dopuna Prostornog plana.pdf
19/11/2012 - Ugovor o građenju (radovi na rekonstrukciji pijace).pdf
09/11/2012 - Ugovor o nabavci roba (nabavka lož ulja).pdf
30/10/2012 - Amandman na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izrada glavnog projekta rek.doc
30/10/2012 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izrada glavnog projekta rekonstrukcije .doc
26/10/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izrada izmjena i dupuna DUP i UP Istorijsko.pdf
15/10/2012 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (čišćenje snijega).doc
11/10/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nabavka lož ulja).pdf
08/10/2012 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (izrada idejnog rješenja izmještanj.pdf
08/10/2012 - Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Istorijskom jezgru.pdf
02/10/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (radovi na rekonstrukciji pijace).pdf
26/09/2012 - Amandman na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izmjene i dopune GUP za pro.doc
18/09/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (rekonstrukcija javne rasvjete u Istorijskom.pdf
17/09/2012 - Amandman broj 6 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf
28/08/2012 - Ugovor o pružanju usluga - partija 1 (održavanje vertikalne i horizontalne signal.pdf
28/08/2012 - Ugovor o pružanju usluga - partija 2 (održavanje vertikalne i horizontalne signal.pdf
27/08/2012 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izmjene i dopune GUP za prostor DUP Crn.doc
24/08/2012 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (izrada idejnog projekta izmještanja Ikon.pdf
21/08/2012 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (nabavka lož ulja).doc
10/08/2012 - Amandman 2 na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (radovi na rekonstrukciji .doc
07/08/2012 - Amandman 1 na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (radovi na rekonstrukciji .doc
01/08/2012 - Ugovor o izvođenju radova (saniranje udarnih rupa).pdf
31/07/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (održavanje vertikalne i horizontalne signal.pdf
31/07/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude II (održavanje vertikalne i horizontalne sig.pdf
30/07/2012 - Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (radovi na rekonstrukciji pijace).doc
05/07/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (saniranje udarnih rupa).pdf
08/06/2012 - Ugovor o nabavci roba (Cetinje - siguran grad i Wireless Cetinje).pdf
25/05/2012 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (saniranje udarnih rupa).pdf
25/05/2012 - Amandman broj 5 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf
25/05/2012 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (održavanje vertikalne i horizontalne sig.pdf
18/05/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (Cetinje - siguran grad i Wireless Cetinje).pdf
15/05/2012 - Ugovor o nabavci roba (nabavka prehrambenih proizvoda i pića).pdf
15/05/2012 - Ugovor o nabavci roba (nabavka sredstava za higijenu).pdf
15/05/2012 - Ugovor o nabavci roba (nabavka kancelarijskog materijala).pdf
07/05/2012 - Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izradu izmjena i dupuna DUP i UP Isto.pdf
09/05/2012 - Amandman broj 4 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf
19/04/2012 - Amandman broj 3 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf
12/04/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nabavka kancelarijskog materijala).pdf
12/04/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nabavka prehrambenih proizvoda i pića).pdf
12/04/2012 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nabavka sredstava za higijenu).pdf
12/04/2012 - Amandman broj 2 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf
30/03/2012 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (nabavka kancelarijskog materijala).pdf
28/03/2012 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (nabavka sredstava za higijenu).pdf
28/03/2012 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (nabavka prehrambenih proizvoda i pića).pdf
17/02/2012 - Amandman broj 1 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf
31/01/2012 - Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf
17/10/2011 - Odluka o nabavkama male vrijednosti.pdf
06/10/2011 - Odluka o nabavkama male vrijednosti.pdf
05/10/2011 - Odluka o nabavkama male vrijednosti.pdf
26/09/2011 - Odluka o nabavkama male vrijednosti.pdf
23/09/2011 - Poziv za ponudu za nabavku lož ulja.pdf
12/08/2011 - Odluka o dodjeli ugovora.pdf
12/08/2011 - Odluka o nabavkama male vrijednosti.pdf
02/08/2011 - Odluka o nabavkama male vrijednosti.pdf
01/08/2011 - Odluka o nabavkama male vrijednosti.pdf
19/07/2011 - Odluka o nabavkama male vrijednosti.pdf
12/07/2011 - Odluka o poništavanju javne nabavke male vrijednosti.pdf
05/07/2011 - Amandman broj 4 na Plan javnih nabavki za 2011. godinu.pdf
22/06/2011 - Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju dijela lokalnog putnog.pdf
26/05/2011 - Amandman broj 2 na Plan javnih nabavki za 2011. godinu.pdf
26/05/2011 - Amandman broj 3 na Plan javnih nabavki za 2011. godinu.pdf