Tokom posljednjih godina, Cetinje je sve atraktivnija destinacija na planu vjerskog turizma. Razlog tome, svakako, jesu tri velike hrišćanske svetinje koje se nalaze u kulturnoj, istorijskoj i duhovnoj Prijestonici Crne Gore.

Naime, u Cetinjskom manastiru, te u Narodnom muzeju Crne Gore, nalaze se sljedeće relikvije:

  • Ruka svetog Jovana Krstitelja
  • Čestica Časnog Krsta Gospodnjeg
  • Ikona presvete bogorodice Filermose

filermosaTri relikvije prešle su dug istorijski put do Cetinja. Počev od Jerusalima, preko Carigrada, stigle su u posjed krstaških vitezova Svetog Jovana Krstitelja. U početku, relikvije su bile smještene na Rodosu, a od sredine XVI vijeka na Malti. Otud su i vitezovi reda Svetog Jovana prozvani Malteškim redom.

Tokom Napoleonovih ratova, relikvije su, 1799. godine, predate na čuvanje ruskom caru Pavlu I Romanovu i bile su pohranjene na dvoru u Petrogradu – sve bo Boljševičke revolucije 1918. godine. Tada, svetinje iz Rusije iznosi danska princeza Marija Fjodorovna, odnoseći ih u Kopenhagen. No, pred kraj života, predaje ih ruskom mitropolitu Antoniju Hrapovickom, koji relikvije, preko Berlina, donosi u Beograd.

Mitropolit Antonije predao je svetinje kralju Aleksandru Karađorđeviću i one su čuvane u beogradskom kraljevskom dvoru, sve do 1941. godine. Tada, srpski kralj Petar II, zajedno sa patrijarhom Gavrilom Dožićem, daje relikvije na čuvanje manastiru Ostrog.

Nadalje, 1952. godine, ruka svetog Jovana Krstitelja, čestica Časnog Krsta Gospodnjeg i ikona presvete bogorodice Filermose, prenijete su u državni arhiv. Naposljetku, ruka svetog Jovana Krstitelja i dio Časnog Krsta bivaju predati mitropolitu Crnogorsko – primorskom Danilu Dajkoviću u Cetinjski manastir, a 1978. godine, ikona presvete Bogorodice Filermose predata je Narodnom muzeju Crne Gore, gdje se i danas nalazi.

Riječ je o relikvijama koje se ubrajaju među najpoznatije u svijetu hrišćanstva. Danas, one se nalaze u zlatnim okvirima, ukrašenim dijamantima, brilijantima, rubinima i safirima.