U pravcu stvaranja pretpostavki da pojedini poslovi gradske uprave budu obavljani bliže mjestu stanovanja populacije na ruralnom području, u sklopu Sekretarijata za lokalnu samoupravu Prijestonice Cetinje obrazovane su mjesne kancelarije.

Mjesne kancelarije obavljaju djelatnosti koje se odnose na zaključivanje braka, ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa kada imaju ovlašćenje resornog sekretara, neposrednu provjeru podataka na terenu u cilju ažuriranja biračkog spiska, poslove u vezi sa izlaganjem biračkog spiska, dostavu dokumenata za potrebe organa gradske uprave i mjesnih zajednica, te druge administrativno – tehničke poslove za mjesne zajednice i pojedina područja.

U okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu Prijestonice Cetinje, na području Katunske i Riječke nahije, egzistira šest mjesnih kancelarija:

MK „Bata“

Kontakt osoba: Momčilo JOVANOVIĆ

Telefon: 069 057 061

MK „Čevo“

Kontakt osoba: Biljana NIKOLIĆ

Telefon: 067 353 806

MK „Ljubotinj“

Kontakt osoba: Cveta RADOMAN

Telefon: 067 543 671

MK „Njeguši“

Kontakt osoba: Zorica ĆUTKO

Telefon: 067 646 414

MK „Rijeka Crnojevića“

Kontakt osoba: Cveta RADOMAN

Telefon: 067 543 671

MK „Trešnjevo“

Kontakt osoba: Momčilo JOVANOVIĆ

Telefon: 069 057 061