srijeda, 06 decembar 2017 11:21

Gradonačelnik Bogdanović na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu: Lokalne samouprave maksimalno uključiti u pregovarački proces

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i predsjednik Zajednice opština Crne Gore Aleksandar Bogdanović učestvovao je na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu, koji se juče, u organizaciji Prijatelja Evrope (Friends of Europe), održao u Briselu. Politički samit o Zapadnom Balkanu pod nazivom „Zapadni Balkan na raskršću: Novi izazovi, promena dinamike“, bavio se temama mira, demokratije i pomirenja u regionu kao preduslova za ekonomsku i društvenu stabilnost, ali i poslovnu perspektivu i neophodne reforme.

Govoreći o ulozi koje lokalne samouprave treba da imaju u procesu pridruživanja, u okviru sesije „Misli lokalno – djeluj regionalno - uključivanje lokalnih vlasti i unaprijeđenje povezanosti“, gradonačelnik Bogdanović je istakao da lokalne samouprave treba maksimalno uključiti kako u pregovarački proces, tako i u rad svih sektorskih radnih grupa svih drugih radnih tijela i komisija koje se, na centralnom nivou, formiraju za proces evropskih integracija.

„Iskustva novijih članica EU nam govore da priprema lokalnih samouprava ne smije da se zanemari i odlaže za poslednju fazu integracija, jer onda ne ostaje dovoljno vremena za sve pripremne aktivnosti i obuku lokalnih službenika za nova zaduženja. Jedino ukoliko se proces pridruživanja obavlja na nacionalnom nivou paralelno sa pripremama na lokalnom nivou, potrebna znanja će biti adekvatno i blagovremeno usvojena na lokalnom nivou“, kazao je Bogdanović.

Na Samitu je, između ostalog, konstatovano da demokratija, mir i stabilnost kao i ekonomski razvoj i integracija u Zapadnom Balkanu ne zavise samo od politika i aktivnosti nacionalnih, već i od uloge regionalnih, gradskih i opštinskih vlasti. Osposobljene lokalne samouprave sa nadležnostima i dovoljnim finansijskim sredstavima, imaju ključnu ulogu u razvoju regionalne i prekogranične ekonomije, upravljanju EU fondovima i primjeni EU zakonodavstava. Dok se nacionalne vlasti i međunarodne institucije fokusiraju na probleme širom Zapadnog Balkana, gradovi i regioni implementiraju rješenja. Lokalne vlasti su odgovorne za mjere koje obezbjeđuju ekonomski i društveni razvoj, podržavaju borbu protiv klimatskih promjena i sprovođenje demokratije i vladavine prava. Ali, iako loklane samoprave na Zapadnom Balkanu postaju sve značajniji ekonomski i politički akteri, sa uvećanom odgovornošću, i dalje se suočavaju sa izazovima kao što su decentralizacija, neusklađenost prihoda i rashoda, manjak infrastrukturnih investicija, i slabe lokalne institucije.

Na Samitu su govorili premijeri, ministri, i gradonačelnici iz zemalja Zapadnog Balkana, između ostalih albanski premijer Edi Rama, generalni direktor Evropske komisije za proširenje Kristijan Danijelson, poslanica Evropskog parlamenta Tanja Falon. Na Samitu je učestvovalo nekoliko stotina ključnih predstavnika iz EU institucija, zemalja članica, predstavnici biznisa i civilnog društva.