ponedjeljak, 31 jul 2017 13:35

Prijestonica ustupa zemljište za izgradnju stanova za penzionere, zaposlene u policiji i kulturi

Na inicijativu gradonačelnika Prijestonice Cetinje Aleksandra Bogdanovića, odborinici lokalnog parlamenta usvojili su danas tri odluke kojim se ustupa zemljište za izgradnju stanova za potrebe Udruženja penzionera, Sindikata Uprave policije i Sindikata kulture.

Na tridesetoj sjednici usvojena je Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u izgradnji objekta kolektivnog stanovanja za potrebe Udruženja penzionera Cetinje, prema kojoj će Prijestonica, pored ustupanja zemljišta i komunalno opremiti isto, čime će se penzionerima omogućiti da dođu do stana po cijeni od 330 eura za metar kvadratni.

Odbornici su usvojili i odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti Sindikatu Uprave policije Crne Gore i Sindikatu kulture Crne Gore, čime će i zaposleni u policiji i institucijama kulture moći da pod povlašćenim uslovima dobiju stanove.

Skupština je na današnjoj sjednici razmatrala ukupno 23 tačke, između ostalih i odluke o imenovanju komisija za praćenje razvoja Katunske i Riječke nahije.