Zahtjev za građevinsku za Grahovsku ulicu

Izdata gradjevinska za Grahovsku  ulicu

SWScan05274

SWScan05275

Zahtjev za građevinsku Adnan Čirgić

Izdata građevinska Adnan Čirgić

SWScan04890

SWScan04891

Zahtjev za građevinsku dozvolu za javnu rasvjetu - mz konak

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole – Tomašević

Zahtjev za građevinsku Gral doo

Izdata građevinska dozvola - Vujanović Milan

2300001.pdf

2300002.pdf

Izdata građevinska dozvola - Jovanović Mirjana

2300875.pdf

2300876.pdf

Izdata građevinska dozvola - Mudreša Vasko

SWScan03411

SWScan03412

UPI 05-361 11 270-2

zahtjev

SWScan04864

SWScan04865

UPI 05-361 11-456

zahtjev

SWScan04874

SWScan04875

UPI 05-361 12 370

SWScan04849

SWScan04850

UPI 05-361 12-22

SWScan05000

SWScan05001

SWScan04868

SWScan04869

UPI 05-361 12-91

zahtjev

SWScan04866

SWScan04867

UPI 05-361 12-196 1

SWScan00646

SWScan00647

UPI 05-361 12-196 1-2

SWScan00161

SWScan00162

UPI 05-361 12-266

zahtjev

1

2

UPI 05-361 13-9 3

zahtjev

SWScan00059

SWScan00060

UPI 05-361 13-51

SWScan04810

SWScan04811

UPI -05-361 13-54

ZAHTJEV

SWScan03175

SWScan03174

UPI 05-361 13-84

ZAHTJEV

SWScan04998

UPI 05-361-11 270-1

zahtjev

SWScan04862

SWScan04863

UPI- 05-36113-78

zahtjev

SWScan03063

SWScan03064

UPI-05-360 13-17

1

2

UPI-05-361 12-196 2

SWScan00644

SWScan00645

UPI-05-361 12-196-2 2

1

2

UPI-05-361 12-410

zahtjev

1

2

UPI-05-361 12-415

zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-2

zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-9

ZAHTJEV

1

2

UPI-05-361 13-13

zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-18

ZAHTJEV

1

2

UPI-05-361 13-19

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-20

ZAHTJEV

1

2

UPI-05-361 13-22

ZAHTJEV

1

2

UPI-05-361 13-23

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-24

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-25

Zahtjev

SWScan01785

SWScan01786

UPI-05-361 13-26

Zahtjev

Rješenje

Rješenje 2

UPI-05-361 13-27

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-29

Zahtjev

Rješenje

UPI-05-361 13-31

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-34

Zahtjev

SWScan01970

SWScan01971

UPI-05-361 13-35

Zahtjev

Rješenje

UPI-05-361 13-36

Zahtjev

Rješenje

Rješenje 2

UPI-05-361 13-37

Zahtjev

Rješenje

Rješenje 2

UPI-05-361 13-38

Zahtjev

Rješenje

Rješenje 2

UPI-05-361 13-41

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-43

ZAHTJEV

SWScan04356

SWScan04357

UPI-05-361 13-44

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-45

Zahtjev

1

2

3

UPI-05-361 13-47

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-50

Zahtjev

Rješenje

Rješenje 2

UPI-05-361 13-52

ZAHTJEV

Rješenje

Rješenje 2

UPI-05-361 13-53

Zahtjev

Rješenje

UPI-05-361 13-58

Zahtjev

Rješenje

UPI-05-361 13-59

Zahtjev

1

2

UPI-05-361 13-64

ZAHTJEV

1

2

UPI-05-361 13-66

ZAHTJEV

1

2

UPI-05-361 13-68

ZAHTJEV

UPI-05-361 13-68

UPI-05-361 13-72

ZAHTJEV

UPI-05-361 13-72

UPI-05-361 13-75

Zahtjev

SWScan04377

SWScan04378

UPI-05-361 13-76

Zahtjev

1

2

UPI-05-361-13-14

ZAHTJEV

1

2

UPI-05-361-13-92

Zahtjev

Zahtjev 05-361 12-196 2

ZAHTJEV UPI 05-361 13-85

Zahtjev UPI 05-361 13-89

ZAHTJEV UPI-05-361 13-88

Zahtjev UPI-05-361 13-90

ZAHTJEV UPI-05-361 13-91

Zahtjev za građevinsku dozvolu

Odobrenje