1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE

13/12/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta Crnogorskom Telekomu A.D. Podgorica, donijeto Rješenje broj 05-353/17-UPI-349/4

11/12/2017: EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA U 2017. GODINI

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 1

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 2

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 3

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 4

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 5

05/12/2017: Ispravka zapisa Anexa Ugovora

05/12/2017: Odluka o izboru najpoviljnije ponude - lož ulje

01/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Olga Lekić i Vasiljka Mrvaljević

01/12/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta "Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, donijeto Rješenje broj 05-353/17-UPI-345/3

01/12/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Bijele Poljane"

29/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

29/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

28/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Vuk

28/11/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

27/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Ražnatović Bosiljke

27/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

24/11/2017: Izdati UTU - Glodarij CD doo

24/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Vujić Slobodana

24/11/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog uređaja i opreme za fiksnu telefoniju-outdoor kabinet

22/11/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

22/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

22/11/2017: Ugovor o zamjeni nekretnina novčanom nadoknadom

21/11/2017: Zahtjev za dostavljanje ponuda - sječa drveća

20/11/2017: Ugovor o otkupu stana - Vulaš Branka

20/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Nikolić Zorke

20/11/2017: Javni poziv zainteresovanim budućim korisnicima Biznis inkubatora i Inovativnog centra za dostavljanje biznis inicijativa

20/11/2017: Aplikacioni formular za biznis inicijativu

17/11/2017: Izdata upotrebna dozvola - Borislav Radović

17/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

17/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

16/11/2017: Javno obavještenje - Spes Ing doo

15/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

15/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

14/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

14/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

14/11/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-19

13/11/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-21

13/11/2017: Rješenje po upravnom postupku shodno zahtjevu za otkup stana Ćupić Dragana

13/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

10/11/2017: Ugovor - sanacija fasada u Njegoševoj ulici

10/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

09/11/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije

09/11/2017: Izdati UTU - Humci doo

06/11/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 05-004/17-UPI-317

06/11/2017: Izdati UTU - Mirko Mirković

06/11/2017: Izdati UTU - Sindikat kulture CG

06/11/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/11/2017: Izdati UTU - Crnogorski Telekom

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/11/2017: Odluka o donošenju Elaborata o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/11/2017: ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA KATUNSKE NAHIJE

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Marković Budimira izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "Luke Ivaniševica" S-32 u Cetinju

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Jovanović Velimira izvrši upis prava svojine u naselju "Luke Ivaniševića" S-32 u Cetinju

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Vujović Olgu izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "Đura Petrovića" u Cetinju

01/11/2017: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Vuković Srđanu

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vujić Slobodanu

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Kasnecović Stanki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vulaš Branki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vučković Dušanki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Krivokapić Petru

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Ražnatović Bosiljki

01/11/2017: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja Spomen-ploče Nikoli Lekiću

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja Spomen-biste Jovanu M. Vučkoviću

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu "Park pjesnika"

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem statusa Spomeniku borcima i civilnim žrtvama fudbalerima i sportskim radnicima poginulim za slobodu u NOB-u 1941-1945. godine

01/11/2017: Odluka o razrješenju zamjenice predsjednice Izborne komisije Prijestonice

01/11/2017: Odluka o imenovanju zamjenice predsjednice Izborne komisije Prijestonice

01/11/2017: Odluka o kupovini nepokretnosti

01/11/2017: Odluka o razmjeni nepokretnosti

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Nikolić Zorki

01/11/2017: DNEVNI RED DOPUNA TAČAKA ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

01/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Glosarij CD doo

31/10/2017: Izdata upotrebna dozvola - Ministarstvo vanjskih poslova

30/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

27/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

27/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

27/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 3

27/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Crnogorski Telekom

26/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

26/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

25/10/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

23/10/2017: DNEVNI RED ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

20/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Montenegro resort company

20/10/2017: Izdati UTU - Zoran Popović

19/10/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Pejaković Dragana

19/10/2017: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2017/2018. godinu

19/10/2017: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

19/10/2017: Izdati UTU - Mijat Mirković

18/10/2017: Izdati UTU - Aleksandar Kaluđerović

16/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Radnjić Perica

13/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Sindikat kulture Crne Gore

13/10/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Milica Kapa

13/10/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Paović Ranko

13/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Belada Đorđe

13/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Cedis

13/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Čičarević Božidar

13/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Procjep doo i Spes-Ing doo

13/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Suzana Šebesta i Silvija Radulović

13/10/2017: Obavještenje o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš"

12/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 3

12/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

12/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

12/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 3

11/10/2017: Javni poziv Vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

11/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mladen Vujačić

11/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

11/10/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Ravil

10/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Pajović Zoran

10/10/2017: Javni poziv za izbor članova/ica Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

10/10/2017: APLIKACIONI FORMULAR ZA ČLANOVE LOKALNOG SAVJETA ZA MLADE PRIJESTONICE CETINJE

10/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Abramović Dragan

09/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

09/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

09/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 3

06/10/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mtel 1

06/10/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mtel 2

06/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Martex doo

06/10/2017: Izdata građevinska dozvola - CEDIS

05/10/2017: Javni poziv za besplatno učenje turskog jezika

05/10/2017: Prijavni formular za učenje turskog jezika

04/10/2017: Izdata građevinska dozvola - Radoman Vlado

04/10/2017: Izdati UTU - Vujović Goran

04/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukićević Petar

04/10/2017: Obavještenje da je za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš" potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

03/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perović Željko 

 

 

 

Baner

cetinjeme Prijestonica Cetinje

Gradonačelnik Bogdanović obišao radove na sanaciji ponora i izgradnji stadiona https://t.co/1Q3ysAgs2Z https://t.co/lwG9cA2hKX

4 days, 12 hours ago Reply Retweet Favorite
AktivnaZona Aktivna Zona

Reakcija naše organizacije na nepostojanje pravne regulative za oslobađanje donacija od plaćanja PDV-a i carine u… https://t.co/ULam2Od6CN

6 days, 13 hours ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

Gradonačelnik Bogdanović na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu: Lokalne samouprave maksimalno uključiti… https://t.co/C9RgZAfGQD

8 days, 16 hours ago Reply Retweet Favorite