1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

28/062017: Obavještenje da ce se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

27/06/2017: INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za kulturu, sport i mlade

26/06/2017: Odluka o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis i održavanje objekata" Cetinje

26/06/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2016. godinu

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Komunalno" Cetinje za 2016. godinu

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Sportski centar Cetinje" za 2016. godinu

26/06/2017: OPŠTI PLAN ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA PRIJESTONICU ZA PERIOD OD 2018-2023. GODINE

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2016. godinu

26/06/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI 2

22/06/2017: Nacrt Akcionog plana prilagođavanja objekata i javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

20/06/2017: TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NADZOR NAD MODERNIZACIJOM

20/06/2017: Tenderska dokumentacija - nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije

20/06/2017: Tenderska dokumentacija - angažovanje dizalice sa rukovaocem

20/06/2017: IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

20/06/2017: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU GRADONAČELNIKA ZA 2016. GODINU

20/06/2017: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O PRESTANKU MANDATA GLAVNOG ADMINISTRATORA PRIJESTONICE

20/06/2017: ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKTKA REKONSTRUKCIJE FUDBALSKOG STADIONA NA URBANISTIČKOJ PARCELI 2-1B U OKVIRU DUP-A ZONA SPORTA CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM MUDREŠA VASKU

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI DA SE NA LJEŠKOVIĆ DANILA IZVRŠI UPIS PRAVA SVOJINE NA STANU U NASELJU LUKE IVANIŠEVIĆA U CETINJU

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJESTONICE CETINJE

20/06/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijeki plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU JEVNE USTANOVE NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI ZA 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA DOO SPORTSKI CENTAR CETINJE

19/06/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

19/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Aleksandar Banićević

14/06/2017: Izdati UTU - SO-INVEST

13/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Bulajić Milan

12/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đonović Srđan

12/06/2017: DNEVNI RED ZA XXIX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

09/06/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Telenora

09/06/2017: Odluka o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đikanović Snežana

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Cedis

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Vlado Mitrović

09/06/2017: Tenderska dokumentacija - Plan zaštite

08/06/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

07/06/2017: Tenderska dokumentacija - Modernizacija lokalnih javnih puteva u Prijestonici Cetinje

07/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - SO INVEST

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

07/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

06/06/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Vicko Sjekloća

06/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

06/06/2017: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom - gume za motorna vozila

05/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Pejaković Marko i Miodrag

01/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Janković Tatijana, Bećir Ilija, Ševaljević Ilija

01/06/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

31/05/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda - BALŠIĆA PAZAR

30/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Mirković Milorada

29/05/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Mladen Božović

26/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pravilović Željka

26/05/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Olga Lekić

26/05/2017: Tenderska dokumentacija za šoping postupak javne nabavke za nabavku usluga servis i popravka vozila

26/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI/1

25/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-1

25/05/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mudreša Vasko

24/05/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Popivoda Zoran

24/05/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na dopunjeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

18/05/2017: Izdati UTU - Ana Uskoković

18/05/2017: Tenderska dokumentacija za šoping postupak javne nabavke za nabavku robe materijal za održavanje javne rasvjete sa montažom

17/05/2017: Rješenje Pejović Milutin

17/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Otašević Božidara

17/05/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava

17/05/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Novak Janković

16/05/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Udruženje penzionera Cetinje

16/05/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora - FIA CETINJE

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - UGRINOVSKI BOBAN

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - SUKAČEV ŽELJKO

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - MOTO-COMMERCE

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - MARTINOVIĆ ČEDOMIR

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - PEJAKOVIĆ VESELIN

15/05/2017: Odluka o izradi Akcionog plana - Lica sa invaliditetom

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Adžić Zorana i Mrvaljević Radisava

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i DOO Cetkom

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Silex promet

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Branka

12/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Vinoteka

12/05/2017: Ugovor o ustupanju dijela potraživanja - Janković Ljiljana

12/05/2017: Rješenje po osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama - Mans

12/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Dragojević Danica

12/05/2017: Rješenje po osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama - Vušurović Radojka

10/05/2017: Dopuna UTU - Popović Milovan

10/05/2017: Izdati UTU - Vasko Mudreša

10/05/2017: Izdati UTU - Martex doo

10/05/2017: Rješenje o usvajanju zahtjeva

09/05/2017: Izdati UTU - Perović Željko

09/05/2017: Izdati UTU - Udruženje penzionera Cetinje

09/05/2017: Izdati UTU - Martinović Petar

09/05/2017: Izdati UTU - Krivokapić Goše

09/05/2017: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Banović Božidar

09/05/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Banović Božidar

09/05/2017: Izdati UTU - Dragana Ivanović

09/05/2017: Javna rasprava Rehabilitacija odlagališta na Vrtijeljku

08/05/2017: Izdati UTU - Aleksandar Zuber

05/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i IVPE DOO

05/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Kaluđerović Milene

05/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tmušić Dejana

05/05/2017: Dopuna UTU - Đurović Sanja

05/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-10

03/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-3

03/05/2017: Izdati UTU - Uživaj u prirodi doo

03/05/2017: Izdati UTU - Vukmirovic Ljubomir 2

03/05/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva


IZBORI16

cetinjeme Prijestonica Cetinje

Počinje sanacija nesanitarnog odlagališta Vrtjeljka https://t.co/2SEZnS2Y2d

2 hours, 51 minutes ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

RT @rtvcetinje: Nabavljaju tri vozila na električni pogon https://t.co/EKzjWsRl1w https://t.co/jXbhkKuVGd

16 hours, 45 minutes ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

Obilježena 141 godina od pogibije 48 Ljubotinjana, Građana i Dobrljana https://t.co/jvJbMiJJ9U https://t.co/xrpwr1LNVz

1 day, 21 minutes ago Reply Retweet Favorite