1. Latest news
  2. Documents

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

25/05/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mudreša Vasko

24/05/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Popivoda Zoran

24/05/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na dopunjeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

17/05/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava

17/05/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Novak Janković

16/05/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Udruženje penzionera Cetinje

16/05/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora - FIA CETINJE

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - UGRINOVSKI BOBAN

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - SUKAČEV ŽELJKO

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - MOTO-COMMERCE

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - MARTINOVIĆ ČEDOMIR

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - PEJAKOVIĆ VESELIN

15/05/2017: Odluka o izradi Akcionog plana - Lica sa invaliditetom

12/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Vinoteka

12/05/2017: Ugovor o ustupanju dijela potraživanja - Janković Ljiljana

12/05/2017: Rješenje po osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama - Mans

12/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Dragojević Danica

12/05/2017: Rješenje po osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama - Vušurović Radojka

10/05/2017: Dopuna UTU - Popović Milovan

10/05/2017: Izdati UTU - Vasko Mudreša

10/05/2017: Izdati UTU - Martex doo

10/05/2017: Rješenje o usvajanju zahtjeva

09/05/2017: Izdati UTU - Perović Željko

09/05/2017: Izdati UTU - Udruženje penzionera Cetinje

09/05/2017: Izdati UTU - Martinović Petar

09/05/2017: Izdati UTU - Krivokapić Goše

09/05/2017: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Banović Božidar

09/05/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Banović Božidar

09/05/2017: Izdati UTU - Dragana Ivanović

09/05/2017: Javna rasprava Rehabilitacija odlagališta na Vrtijeljku

08/05/2017: Izdati UTU - Aleksandar Zuber

05/05/2017: Dopuna UTU - Đurović Sanja

05/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-00417-UPI-10

03/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-00417-UPI-3

03/05/2017: Izdati UTU - Uživaj u prirodi doo

03/05/2017: Izdati UTU - Vukmirovic Ljubomir 2

03/05/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

07/04/2017: Izdati UTU - Slobodan Kašćelan

28/04/2017: Izdati UTU - Mladen Krekić

28/04/2017: Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda

27/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Aleksandar Zuber

27/04/2017: ŽIVOTNA SREDINA

26/04/2017: Izdati UTU - Goran Andrejin

26/04/2017: Izdati UTU - Suzana Šebesta

26/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

26/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Uskoković Ana

26/04/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za saobraćaj

26/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Markišić Niko

25/04/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Knežević Zoran

24/04/2017: Izdati UTU - Vicko Sjekloća

21/04/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

21/04/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

21/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Goran Andrejin

21/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Krekić Mladen

21/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Ljubomir Vukmirović

20/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

20/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Prima car

19/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Uživaj u prirodi doo

19/04/2017: Izdati UTU - NVO Aktivna zona-Fondacija mladih

19/04/2017: Izdati UTU - Uživaj u prirodi doo

18/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Vujačić Mirko

18/04/2017: Izdati UTU - Viir doo

18/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Gardašević Radojka

18/04/2017: Javni poziv za izbor članova Lokalnog savjeta za mlade Projestonice Cetinje

18/04/2017: Prijavni formular za članove Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

13/04/2017: Izdati UTU - Gazivoda Dragana

13/04/2017: Izdati UTU - JZU Opšta bolnica Danilo I

11/04/2017: Dopunsko rješenje - Ministarstvo kulture

07/04/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-8

07/04/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-9

06/04/2017: Lista članova Disciplinske komisije za 2017. godinu

06/04/2017: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2017. godinu

05/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Krivokapić Radomir i Krivokapić Milorad

05/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Mtel

04/04/2017: Ispravka tehničke greške u vezi Javnog poziva za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

04/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Dragana

03/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Petar Martinović

03/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Srđan

03/04/2017: Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2017.-2021. godine

03/04/2017: Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Prijestonice Cetinje

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija- Cetinje" za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. "Sportski centar Cetinje" sa finansijskim planom za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Komunalno Cetinje" za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni Statuta DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju poslova DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Radunović Labuda izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "IV jul" u Cetinju

03/04/2017: Odluka o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje

03/04/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

03/04/2017: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u valorizaciji građevinskog zemljišta kroz zajedničku izgradnju stambeno-poslovnog objekta u formi javno-privatnog partnerstva

03/04/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o zdrastvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

03/04/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2016. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/04/2017: Rješenje o razrješenju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

03/04/2017: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

03/04/2017: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

03/04/2017: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

03/04/2017: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

03/04/2017: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

03/04/2017: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

03/04/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

31/03/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

29/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj

29/03/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

29/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

29/03/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/17-UPI-3

29/03/2017: Izdati UTU - Božidar Nenezić

28/03/2017: Izdati UTU - Simović Duško

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Ravil

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Božović Petra

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Kašćelan Slobodan

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - "Uživaj u prirodi" doo

27/03/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Otašević Božidar

27/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Martex

24/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Miljanić Slobodan

24/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Terrae car

23/03/2017: DNEVNI RED ZA XXVIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

23/03/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mtel

22/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Goše

22/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vicko Sjekloća

20/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Ljubomir Vukmirović

20/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Suzana Šebesta

19/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Terrae car

17/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - JU Osnovna škola "Lovćenski partizanski odred"

16/03/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-11

16/03/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

15/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Gazivoda Dragana

15/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Markišić Niko

14/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - VIIR doo

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - JZU Opšta bolnica Danilo I

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nikolić Stevo

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Simović Duško

09/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za saobraćaj

06/03/2017: Izdati UTU - Marojević Pero

06/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Banović Božidar

06/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vujačić Mirko

03/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Đuranović Ilija

03/03/2017: Obavještenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja "Etno selo"

02/03/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - NVO Aktivna zona

01/032017: Zahtjev za izdavanje UTU - Radović Blažo

01/03/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/03/2017: Odluka o dopunama Odluke o obrazovanju Službe Skupštine

01/03/2017: Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera "Radio i televizija Cetinje"

01/03/2017: Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

01/03/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove narodna biblioteka i čitaonica Njegoš

01/03/2017: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica u Prijestonici

01/03/2017: ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI

01/03/2017: Izdati UTU - Huter Savo

01/03/2017: Izdati UTU - Stijepović Jovan

28/02/2017: Ugovor o davanju poslovnog prostora na korišćenje između Prijestonice Cetinje i NVO UBNOR I ANTIFAŠISTA PRIJESTONICE CETINJE

28/02/2017: Ugovor o davanju poslovnog prostora na korišćenje između Prijestonice Cetinje i Saveza sindikata Crne Gore

28/02/2017: Izdati UTU - Vukić Ivan

28/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-8

27/02/2017: DNEVNI RED ZA XXVII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/02/2017: RJEŠENJE PO OKONČANJU SKUPŠTINSKE ODLUKE

24/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Vinarije i pomoćnog objekta

24/02/2017: Obavještenje o održavanju javnog uvida u Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice za period 2017-2021. godine

24/02/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja "Etno selo"

24/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Skymont

23/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Skymont

22/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 011-004/17-UPI-1

22/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Car travel

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

21/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Montenegro Resort Company

20/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Dragan Čavor

20/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Mtel

20/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-1

19/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mtel

19/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Tearre car

17/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-7

17/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Perović Željko

17/02/2017: Javni poziv za besplatno učenje turskog jezika

17/02/2017: Prijavni formular za učenje turskog jezika

17/02/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

16/02/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

16/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Stijepović Jovan

15/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mtel

15/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Terrae car

14/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nenezić Božidar

14/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-3

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

14/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja"

13/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-2

13/02/2017: Dani otvorenih vrata

13/02/2017: Dopuna UTU - DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje

13/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Krivokapić Radomir i Milorad

13/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

10/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za saobraćaj

10/02/2017: Izdati UTU - Direkcija za saobraćaj

07/02/2017: Dopuna UTU - Direkcija za investicije i razvoj

07/02/2017: Izdati UTU - Vuković Saša 1

07/02/2017: Izdati UTU - Vuković Saša 2

06/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-3

06/02/2017: Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta

06/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Saša 1

06/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Saša 2

03/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukić Ivan

02/02/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

02/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Martinović Lidija

02/02/2017: Izdati UTU - Slobodan Čavor

01/02/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Popović Nika

01/02/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Milošević Branka

31/01/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

31/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Đurišić Vlatko

31/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Martinović Lidija

31/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perović Željko

27/01/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

27/01/2017: Izdati UTU - Slobodan Čavor

27/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Huter Savo

26/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

25/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Tomašević Dobrivoje

24/01/2017: Izdati UTU - Đurović Vasiljka 1

24/01/2017: Izdati UTU - Đurović Vasiljka 2

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Slobodan

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đuričić Ljiljana

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Slobodan Čavor

23/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Prima Car

23/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

19/01/2017: Javni poziv za valorizaciju građevinskog zemljišta kroz izgradnju stambenog objekta na Cetinju po modelu javno-privatnog partnerstva

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja za potrebe poljoprivrede"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Poslovno stambeni objekat"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni objekat-skladište za smještaj naftnog gasa"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Rekonstrukcija poslovnog objekta-Tehnički pregled vozila"

18/01/2017: Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore

17/01/2017: Izdati UTU - Ivanović Đorđe i Marko

17/01/2017: Izdati UTU - Ivanović Rajko

17/01/2017: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju budžetskih potreba Prijestonice za period januar-mart 2017. godine

17/01/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

17/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vuković Srđan

17/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Jovićević Đorđije

<a href="/dokumenti/2017/Izdata%20rjesenja/Gra

IZBORI16

MladjoDjomla Enzo Gorlami

TO BREEEEE https://t.co/aqXWWkzoU6

18 hours, 54 minutes ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

Gradonačelnik Bogdanović čestitao Ramazan https://t.co/2SEZnS2Y2d

18 hours, 55 minutes ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

Tribina u okviru projekta „Poreski karavan“ održana u Prijestonici https://t.co/2SEZnS2Y2d

1 day, 13 hours ago Reply Retweet Favorite